המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Accurate Translations

Solutions to every language needs

http://heb.proz.com/team/760

Team information
Description:Accurate and reliable translations. Always
within deadlines.
Team language pairs (6):
  • מאיטלקית לספרדית
  • מאנגלית לספרדית
  • מספרדית לאנגלית
  • מפורטוגזית לספרדית
  • מפורטוגזית לספרדית
  • מצרפתית לספרדית

Team leader
Accurate Translations
Accurate Translations
Ready for new challenges
Natalia Chiacchiari
I am a Spanish native speaker with experience in translating texts on different areas and both into English and into Spanish. Moreover, I can handle different forms of both languages. Last but not least, I consider myself a skilled and accurate translator who loves professional challenges.

3 team members
BrowniZ: 300
מאנגלית לספרדית
Reliable above all
I have a degree in Advertising and am about to attain my degree in Translation (Literary and Technical-Scientific). I have worked translating texts on a variety of fields such as Advertising, Film, Marketing, Medicine (in general), Pharmacolgy, Brochures and Websites, Literary, Arts, History, Education, Social Sciences (in general), Travel and Fashion. I am a Spanish native speaker with experience working and studying in London.
Esteban Lleonart
Accurate and reliable
BrowniZ: 3
מאנגלית לספרדית
מפורטוגזית לספרדית