המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

4ESTAÇÕES

Translation, Interpretation and Subtitling

http://heb.proz.com/team/796

Team information
Description:Professional and dynamic. These are the remarkable characteristics of our team.
A group formed by experienced translators and interpreters and the biggest Simultaneous Subtitling team in Brazil.
Responsible for the translation of The Rio de Janeiro and São Paulo International Film Festivals
Team language pairs (6):
  • מאנגלית לספרדית
  • מאנגלית לפורטוגזית
  • מספרדית לפורטוגזית
  • מפורטוגזית לספרדית
  • מצרפתית לספרדית
  • מצרפתית לפורטוגזית

Team leader
Branca Amado
Branca Amado
Translator Interpreter &Technical Writer
ברזיל
Click on name to see full profile and CV


2 team members
Bruno Murtinho
Bruno Murtinho
subtitling, interpreting, translation
KudoZ: 4
BrowniZ: 131
מפורטוגזית לאנגלית
מאנגלית לפורטוגזית
מספרדית לפורטוגזיתTranslation teams
Cooperative groups of translators