המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Idiomatik

Your Global Language Solution

http://heb.proz.com/team/805

Team information
Description:No description
Team language pairs (16) Show all:
 • מאיטלקית לאנגלית
 • מאיטלקית לספרדית
 • מאנגלית לאיטלקית
 • מאנגלית לספרדית
 • מאנגלית לצרפתית
 • מאנגלית לרוסית
 • מאנגלית לרוסית
 • מגרמנית לספרדית
 • מספרדית לאיטלקית
 • מספרדית לאנגלית
 • מספרדית לגרמנית
 • מספרדית לצרפתית
 • מספרדית לרוסית
 • מצרפתית לספרדית
 • מרוסית לאנגלית
 • מרוסית לספרדית

Team leader
Karina Garcia Pedroche
Karina Garcia Pedroche
Your Global Business Language Solution
ארגנטינה

6 team members
Ursula Blömken
Ursula Blömken
Technical-engineering expertise
ארגנטינה
KudoZ: 298
BrowniZ: 3733
מספרדית לגרמנית
מאנגלית לגרמנית
מגרמנית לספרדית
cjohnstone
cjohnstone
Experience and feel
צרפת
KudoZ: 5656
BrowniZ: 1230
מאנגלית לצרפתית
מצרפתית לאנגלית
Ursula Trischler MBA
Ursula Trischler MBA
beglaubigte Übersetzungen
גרמניה
KudoZ: 17
BrowniZ: 750
מספרדית לגרמנית
מאנגלית לגרמנית
מגרמנית לאנגלית
(5 more)
Luciano Giusti
Luciano Giusti
Reliable and professional translations
ארגנטינה
KudoZ: 983
BrowniZ: 8132
מאיטלקית לספרדית
מספרדית לאיטלקית
מאנגלית לספרדית
(2 more)
karinamfort
Traductor nativo Español/Portugués
ארגנטינה
BrowniZ: 305
מספרדית לפורטוגזית
פורטוגזית