המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Videlicet

A passion for accuracy

http://heb.proz.com/team/818

Team information
Description:No description
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לספרדית
  • מאנגלית לספרדית

Team leader
M. Mercedes Belmonte
M. Mercedes Belmonte
Detail-oriented, perfect Spanish
ספרד

2 team members
elere
+20 años traduciendo inglés- español
ספרד
KudoZ: 520
BrowniZ: 48
מאנגלית לספרדית