המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Ipso facto

Specialists in IT, Environment, Business and Copyright

http://heb.proz.com/team/853

Team information
Description:Paz and Elena have been in the translation business for more than 10 years. Both have lived in France and in the UK for a long time, so their command of the source language is impeccable.
They are hard-working professionals with one single goal: providing quality.
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לספרדית: 0.07€
  • מספרדית לאנגלית: 0.07€
  • מספרדית לצרפתית: 0.07€
  • מצרפתית לספרדית: 0.07€

Team leader
Elena Robles Sanjuan
Elena Robles Sanjuan
Translation with common sense

2 team members
Paz Juan Gutiérrez
Paz Juan Gutiérrez
Fast and rigorous
מצרפתית לספרדית
מספרדית לצרפתית
מאנגלית לספרדיתTranslation teams
Cooperative groups of translators