המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

A to Z translation


Team information
Description:Our team helps you on translation, proofreading and rewriting in:
English,
French,
Spanish,
Portuguese.

For more information, please contact us.

-----

Notre équipe vous aide à traduire, relire et réécrire vos documents en :
Anglais,
Français,
Espagnol,
Portugais.

Pour plus d'informations, contactez-nous.

--------
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לפורטוגזית: 0,07€/word
  • מאנגלית לצרפתית: 0,08€/word
  • מספרדית לפורטוגזית: 0,06€/word
  • מספרדית לצרפתית: 0,08€/word

Team leader
Charlotte Bourgeois
Editor, translator & proofreader
צרפת
We are here for you

2 team members
Patrícia Louro Gomes
Your Portuguese translator
ספרד
KudoZ: 28
BrowniZ: 1470
מאנגלית לפורטוגזית
מספרדית לפורטוגזית
מקטלונית לפורטוגזיתTranslation teams
Cooperative groups of translators