המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Language Rescue

Language Rescue for Developmental Delays

http://heb.proz.com/team/887

Team information
Description:Team of highly specialized translators providing linguistic services to non profit organizations, companies and individuals in the field of autism and/or other developmental disabilities.

Go to: www.languagerescue.com
Team language pairs (3):
  • מאנגלית לספרדית
  • מאנגלית לצרפתית
  • מצרפתית לאנגלית

Team leader
languagerescue
languagerescue
Never Say Impossible
ארצות הברית
Rescue Angel
MA in translation (French, English, Spanish) from MIIS.
"Rescue Angel" from www.generationrescue.org

3 team members
Coral Getino
Coral Getino
Spanish Language Solutions
ארצות הברית
KudoZ: 1780
BrowniZ: 3796
מאנגלית לספרדית
מספרדית לאנגלית
ספרדית
(1 more)
Juan Pagola
Juan Pagola
Only quality matters
ארגנטינה
KudoZ: 84
BrowniZ: 1274
מאנגלית לספרדית
מספרדית לאנגלית