המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Farsi Professionals

Native Farsi Translators

http://heb.proz.com/team/916

Team information
Description:No description
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לפרסית: 0.07$
  • מאנגלית לפרסית: 0.07$
  • מפרסית לאנגלית: 0.07$
  • מפרסית לאנגלית: 0.07$

Team leader
Reza Mohammadnia
Reza Mohammadnia
The right solution to world languages!
טורקיה


3 team members
M.Golmakani
M.Golmakani
Fast, Accurate, Reliable!
טורקיה
BrowniZ: 417
מאנגלית לפרסית
מפרסית לאנגלית
מפרסית לאנגלית
(3 more)
wergerr
איראן
BrowniZ: 300
מאנגלית לכורדית
מאנגלית לפרסית