המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Azerbaijani Translators and Interpreters

The Best Native Translators & Interpreters in Azerbaijan

http://heb.proz.com/team/982

Team information
Description:We're a team composed of 3 translators. We are very experienced and managed to successfully complete a lot of projects since 1996 year in the following fields: Banking and Finance, Business and Commerce, Marketing, Social Science and Sociology, Education and Pedagogy, Public Relations, Law and Contracts, General Engineering, Mechanical Engineering, Automation and Robotics, Construction, Power Generation, Oil & Gas and etc.
Team language pairs (8):
  • מאזרית לאנגלית: US$0.10-US$0.15
  • מאזרית לרוסית: US$0.05-US$0.07
  • מאנגלית לאזרית: US$0.08-US$0.10
  • מאנגלית לרוסית: US$0.08-US$0.10
  • מטורקית לרוסית: US$0.08-US$0.10
  • מרוסית לאזרית: US$0.05-US$0.07
  • מרוסית לאנגלית: US$0.10-US$0.12
  • מרוסית לטורקית: US$0.10-US$0.14

Team leader
Payiz
Outstanding Expertise & Professionalism!
אזרביג'אן
Dada
Baku State University, Azerbaijan, MA-Baku State University, 19 years of experience

1 team memberTranslation teams
Cooperative groups of translators