המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Country
Close
Languages offered/supported
Close
Services/Products Offered
Close
Industries / markets / subject areas
Close
Company size
Close
Job / document types
Close
Supported file types
Close
Standards registry
Close
Standards / certifications
Close
Process / workflow description
Close
Quality process
Close
Keywords

Aaron Alder


Guaranteed quality and on time!

logo
Same Day Translations is a service-disabled veteran-owned small...
Languages offered/supported: גרמנית, אנגלית, הינדית, נפאלית, אורדו.
Contact: Aaron Alder
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 42)

per/word GmbH


logo
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, Translation.
Contact: per/word
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 14)

Metzger Technical & Engineering Translations


Quality- Experience-Technical Knowledge

logo
The global objective of Metzger Technical & Engineering Translations is to provide Quality Language Services that enable both the communication between individuals and/or companies and the best expression of concepts in the different languages for each field of expertise. The services provided are...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Software design, Staffing/Outsourcing, Summarizing, Technical writing, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: metzger
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 9)

Studio Gentile SARL


ISO 9001-2008 Certified

logo
Job / document types: Articles, Audio, Brochures, Catalogs, Certificates, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (technical), Marketing, Newsletters, Presentations, Software, Voice over scripts, Web sites.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Gentile
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 65)

Cicero Translations


Local knowledge, international partners

logo
Our job is to help you to do business internationally. Using our local knowledge we offer a wide range of services to help you communicate with people from all over the world. Our friendly, knowledgeable team is always on hand to help wherever we can, as quickly as we...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Content management, Copywriting, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Subtitling, Technical writing, Telephone interpreting, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Cicero - 1892676655
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 45)

Sandra Alboum


I won't put your work in Jeopardy!

Languages offered/supported: קטלונית, אנגלית, ספרדית.
Contact: Sandra Alboum
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 144)

Zab Translation


Translation Solutions Made Simple

logo
Job / document types: Brochures, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Patents, Presentations, Scientific , Software, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Energy, Information technology, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Training/Education, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Content development, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Subtitling, Telephone interpreting, Transcreation, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Zab Translation

babelmultilingu


Professional Translations

logo
Job / document types: Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Financial statements, Flyers, Immigration documents, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Chemical, Government, Healthcare, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Information technology, Logistics.
Languages offered/supported: בולגרית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, איטלקית, לטבית, ליטאית, נורבגית, פולנית, רומנית, רוסית, סלובנית, שוודית. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Proofreading, Translation.
Contact: babelmultilingu

A WordJourney Translation, LLC


We`ll spread the word for you

logo
"WordJourney is a translation agency that offers: localization, professional and certified translations, desktop publishing, e-learning and much more.

We are a team of enthusiastic professionals that have a love for languages. There are no projects too small or too big to handle. With an...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Compliance, Healthcare, Law/Legal, Marketing/Communications, Oil, Advertising (marketing), Advertising (media), Art/literary, Business products, Electronics, Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Information technology, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Real estate, Software, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, דארי, פלמית, פרסית, קריאולית האיטית, המונג, ניגרית, אפריקאנס, אלבנית, ערבית, ארמית, ארמנית, אזרית, בלארוסית, בנגאלית, בולגרית, בורמזית, קאריב, קטלונית, צ׳כית, סינית, וולשית, דקוטה, דנית, גרמנית, הולנדית, מצרית (עתיקה), יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פרסית, פינית, צרפתית, גאלית, אירית, גרוזינית, גליציאנית, גותית, גוארני, גוג'ראטית, הוואית, עברית, הינדית, הונגרית, איסלנדית, אילוקו, אינדונזית, אינדו-אירופית (אחרות), שפות איראניות (אחרות), איטלקית, ג'אווהנית, יפנית, קזחית, קחאסי, שפות קויסניות (אחרות), קמרית, חותנית, קיקויו, קוריאנית, כורדית, לדינו, לטינית, לטבית, ליטאית, לונדה, מקדונית, מאלזית, מולדבית, יוונית, נפאלית, נורבגית, פנג'אבי, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, Sicilian, סרבו-קרואטית, סלובקית, סלובנית, סומלית, שוודית, סווהילית, טטום, טגלוג, תאי, טורקית, אוקראינית, אורדו, ויאטנמית, יאפזית, יידיש. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Scriptwriting, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: WordJourney
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 14)

EuroTrad Urbino


Quick and accurate translations

logo
Job / document types: Articles, Audio, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Fashion, Healthcare, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Advertising (marketing), Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Higher Education, Hospitality, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Philosophy, Religion, Social sciences, Software, Sports, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, פלמית, פרסית, אלבנית, ערבית, בלארוסית, בנגאלית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פרסית, פינית, צרפתית, עברית, הינדית, הונגרית, איסלנדית, שפות איראניות (אחרות), איטלקית, יפנית, קאנאדה (קאנארית), קוריאנית, לטבית, ליטאית, מקדונית, מלטזית, מולדבית, נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סרבו-קרואטית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טמילית, תאי, טורקית, אוקראינית, ויאטנמית. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Proofreading, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: EuroTrad Urbino - +39 0722 4272 Online quoting is available at:
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 18)

Web-lingo (since 1997)


www.web-lingo.com

logo
Web-lingo is a Proudly South African translation agency.

We opened our doors before Google did, starting with translations into a few of the South African vernaculars.

We have grown to currently offering professional translation and localisation of any content, in any format, across 85 major...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, פלמית, פרסית, ניגרית, סיסוואטי (סוואזי), אפריקאנס, אמהרית, ערבית, אזרית, בנגאלית, בולגרית, צ׳כית, סינית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פרסית, פינית, צרפתית, האוסה, עברית, הינדית, איגבו, אינדונזית, איטלקית, יפנית, קיניהרואנדה, קוריאנית, לינגאלה, ליטאית, מלאיאלם, מאלזית, נרבלה, סינדבלה, נפאלית, נורבגית, סות'ו הצפונית, צ'יצ'ווה, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סרבו-קרואטית, סלובקית, סלובנית, שונה, ססות'ו (סות'ו הדרומית), שוודית, סווהילית, תאי, טסוואנה, טסונגה, טורקית, אוקראינית, אורדו, וונדה, ויאטנמית, קוהסה, זולו. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Copywriting, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, Technical writing, Transcriptions, Translation.
Contact: Web-lingo - +27217890690
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (2 entries out of 79)

Lingo24


Love your language

logo
Lingo24 is a leading provider of online translation services. We have an ever-increasing portfolio of respected clients who have placed their trust in us to deliver accurate translations for their business requirements. Our reputation has been built on providing a high quality, rapid service with...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Business products, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Safety, Security, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: בוסנית, קרואטית, דאמרה, דארי, פלמית, פרסית, אפריקאנס, אלבנית, שפות באלטיות (אחרות), בלארוסית, בנגאלית, שפות ברבריות (אחרות), בולגרית, שפות קלטיות (אחרות), צ׳כית, דקוטה, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, פריזית, גאלית, אירית, שפות גרמאניות (אחרות), גרוזינית, גליציאנית, גוג'ראטית, עברית, הינדית, הונגרית, איסלנדית, יפנית, כורדית, לטבית, לוקסמבורגית, מקדונית, מאלזית, נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, שפות סלאביות (אחרות), סלובקית, סלובנית, סומלית, שוודית, סווהילית, טמילית, טורקית, אוקראינית, אורדו, ויאטנמית. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Lingo24 Ltd - 44 (0) 20 71996170 Online quoting is available at: http://www.lingo24.com/prices.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (44 entries out of 125)

TaikaTranslations LLC


TaikaTranslations - Translation Services

logo
TaikaTranslations-Your full-service translation company
We are here to serve-plain and simple. Providing you with a full-service translation company is how we do it. We professionally and creatively manifest your precise message in the target language of your choice. While we focus on all Slavic,...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Summarizing, Telephone interpreting, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: TaikaTrans LLC Online quoting is available at: http://www.taikatranslations.com/get-a-quote
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (18 entries out of 95)

MSS Language & e-Learning Solutions


Translating your vision

logo
MSS began to operate in 1980 as a software company, specialising mainly in the installation of software products in the manufacturing sector. The scope of its activities was soon extended to other areas, such as distribution and finance, and a wider range of services was offered, including software...
Job / document types: Animation, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Finance / Banking / Accounting, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Automotive, Biotechnology, Business products, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Healthcare, Information technology, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Pharmaceutical, SAP ERP, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: MSS Language & e-Learning Solutions
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (18 entries out of 52)

lds_usa


accuracy fluency efficiency

logo
Job / document types: Articles, Books, Financial statements, Legal content, Medical records/documents, Patents.
Industries / markets / subject areas: Financial/markets, Journalism, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Healthcare, Information technology, Internet/E-commerce.
Languages offered/supported: דארי, ערבית, סינית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, קוריאנית, פאשטו, תאי, אורדו. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: lds_usa - +1(508)9347447
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (13 entries out of 72)

Vinsys IT Services (I) Pvt. Ltd.


We Value Values

logo
Vinsys is one of the leading global training and consulting organization with 450 professionals worldwide and a global footprint that spans across India, UAE, China, Malaysia, Singapore, Tanzania, Kenya, Bangladesh, and Oman.

We conduct corporate trainings and open house workshops in Information...
Languages offered/supported: No languages are offered and supported.
Contact: Vinsys

Linguaserve


Multilingual Communication Experience

logo
We coordinate and integrate the best of both worlds –advanced technology and the most qualified human resources– to meet the challenges of today's multilingual global society.

Linguaserve provides translation and cutting-edge linguistic services and multilingual solutions. We have the human...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Engineering, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Government, Law/Legal, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, פלמית, ניגרית, וולנסית, אפריקאנס, אלבנית, ערבית, ארמית, ארמנית, בסקית, בלארוסית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, וולשית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, צרפתית, אירית, גרוזינית, גליציאנית, עברית, הונגרית, איסלנדית, אינדונזית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, כורדית, לדינו, לטבית, ליטאית, לוקסמבורגית, מאלזית, מולדבית, מונגולית, נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, Sicilian, סלובקית, סלובנית, סומלית, Montenegrin, שוודית, טטרית, טורקית, אוקראינית, אוזבקית, ויאטנמית, יידיש. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Transcriptions, Translation.
Contact: Linguaserve Internacionalización de Servicios - 0034 91 7616460
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (6 entries out of 52)

SpeakFactory


Localization into 40+ languages

logo
Languages offered/supported: No languages are offered and supported.
Contact: speakfactory - +1 (904) 240 4888
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (5 entries out of 23)

Shakti Enterprise


Treasured Customer Satisfaction Since 85

logo
With over 20 years of functioning, we add a wealth of experience in terms of translation expertise, technology and management, to your projects. Our experience permits us to take up medical translation services, technical translation services and website translation services.

Our long-standing...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Automotive, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Shaktient - 091-022-40027681 Online quoting is available at: http://www.shaktienterprise.com/contact-us.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.8 (4 entries out of 87)

KennisTranslations


Translations with a face

logo
The origins of KennisTranslations lie in the company 100 Folhas - Produções Culturais e Consultoria, which was founded in the year 2000 by two sisters, Anna and Luisa Yokochi. In 2009, after almost a decade of providing translation services of recognised quality, Ana and Luisa began to expand and...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Film scripts, Financial statements, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Architecture, Art/literary, Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: פלמית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, אירית, הונגרית, איטלקית, יפנית, מספר שפות, יוונית, השפות הסקנדינביות, נורבגית, פולנית, פורטוגזית, צוענית, רומנית, רוסית, שוודית, אוקראינית. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, QA Testing, Subtitling, Translation.
Contact: Lein Zoeten - +31 208 081 324