המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Country
Close
Languages offered/supported
Close
Services/Products Offered
Close
Industries / markets / subject areas
Close
Company size
Close
Job / document types
Close
Supported file types
Close
Standards registry
Close
Standards / certifications
Close
Process / workflow description
Close
Quality process
Close
Keywords

Tranlanguage Inc.


Accurate, Fast and Convenient Service

logo
Professional certified translations for USCIS (immigration), National Visa Center, passport applications, school and university processes, court procedures, insurance policies, consular procedures in foreign embassies, CADIVI, and of any other legal, commercial, academic or administrative document....
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Business products, Finance / Banking / Accounting, Higher Education, Law/Legal, Advertising (media), Art/literary, Compliance, Consumer products, Electronics, Entertainment, Internet/E-commerce, Journalism, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Real estate, Social sciences, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Project Management, Translation.
Contact: Diego Rodriguez - +1 (305) 440 4773 Online quoting is available at: http://www.tranlanguage.com/Contactus.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (8 entries out of 43)

Green Language Services


Top Quality! Best rates!

logo
We are committed to delivering a complete range of high quality services covering Translation, Localization, Testing, Voice Over, Interpretation etc. Our Services based on a superior industry knowledge, a real understanding of the issues that affect both our clients and their customers, and a...
Job / document types: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Patents, Presentations, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Finance / Banking / Accounting, Healthcare, Information technology, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Software (multimedia), Telecommunications, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Translation, Typesetting.
Contact: Ambily Rajesh - +919846885887 Online quoting is available at: http://greenlanguageservices.com/request-a-quote/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (8 entries out of 104)

PSG Translations


Quality based on 25 years of experience

logo
"With over 40 years of combined experience in the language industry, we have the ability to offer a wider range of services to our clients from one convenient location. We help you to simplify all aspects of your multilingual publishing and communication...
Job / document types: Articles, Audio, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Business products, Finance / Banking / Accounting, Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Software, Telecommunications.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Translation, Typesetting.
Contact: PSG - +39 (071) 994 5150 Online quoting is available at: http://www.pantaservicegroup.com/UserRegister.asp
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (8 entries out of 85)

Intradoc srl


Better translations

logo
Established in 1999, Intradoc Srl originates from a specialised company operating in Italy since 1977: Intracoop Scrl. With the advantage of thirty years of know-how, in an increasingly globalised market Intradoc is a qualified Partner for companies which use language for an international...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Finance / Banking / Accounting, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: intradoc - +390510404200

A.C.T. Fachübersetzungen GmbH


We act. We care. We translate.

logo
Als international tätiges Fachübersetzungsunternehmen bieten wir unsere Dienstleistungen für alle Weltsprachen und zahlreiche Fachgebiete an. Wir übersetzen für namhafte Firmen und Agenturen aus dem In- und Ausland Texte aus den unterschiedlichsten Themen- und Geschäftsbereichen. Auch Sie...
Job / document types: Brochures, Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Legal documents, Manuals, Marketing, Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Surveys, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Information technology, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Art/literary, Biotechnology, Consumer products, Electronics, Finance / Banking / Accounting, Manufacturing/Industrial, Pharmaceutical, Telecommunications, Tourism.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, פלמית, פרסית, קריאולית האיטית, המונג, סיסוואטי (סוואזי), אפריקאנס, אלבנית, אמהרית, ערבית, אזרית, בסקית, בלארוסית, בנגאלית, טיבטית, ברטונית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, וולשית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פרסית, פינית, צרפתית, גאלית, גרוזינית, יוונית (עתיקה), גוארני, גוג'ראטית, האוסה, עברית, הינדית, הונגרית, איסלנדית, אינדונזית, איטלקית, ג'אווהנית, יפנית, קמרית, קוריאנית, כורדית, לטבית, ליטאית, מקדונית, מלאיאלם, מארתית, מאלזית, מלגשית, מונגולית, נפאלית, נורבגית, פנג'אבי, פולנית, פורטוגזית, פאשטו, ראג'סטן, רומנית, רוסית, סרבו-קרואטית, סינהלה, סלובקית, סלובנית, ססות'ו (סות'ו הדרומית), שוודית, סווהילית, טמילית, טטרית, טלוגו, טגלוג, תאי, טורקית, אוקראינית, אורדו, ויאטנמית, שיאנג (סינית מפושטת), זולו. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Editing, Proofreading, Translation.
Contact: act-gmbh
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 56)

FACI S.c. a r.l.


Servizi linguistici

logo
Job / document types: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Software, Software (educational), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Language training, Localization, Project Management, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Faci S.c. a r.l. - +39 02 277401
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 47)

Acclaro


Translating Global Business

logo
Acclaro's exclusive focus is to provide high-quality, high-value multilingual
localization services for electronic and printed content. We do this by working
closely with our clients to integrate our teams and processes and create
customized long-term localization programs that deliver...
Job / document types: Audio, Books, Brochures, Catalogs, Economic/Trade materials, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Internet/E-commerce, Software, Software (educational), Software (multimedia), Advertising (marketing), Advertising (media), Biotechnology, Business products, Chemical, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Healthcare, Hospitality, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Software (games), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, קרואטית, פלמית, פרסית, המונג, אפריקאנס, ערבית, אזרית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, הינדית, הונגרית, איסלנדית, אינדונזית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, לטבית, ליטאית, מקדונית, מאלזית, נורבגית חדשה (נינורשק), נורבגית שפת הספר (בוקמול), נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סרבו-קרואטית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טגלוג, תאי, טורקית, אוקראינית, ויאטנמית. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Technical writing, Tools/Technology systems, Transcriptions, Translation.
Contact: acclaro
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 55)

Swiss Solutions


Eastern European language services.

logo
Did you know that in the last decade “a succession of multinational companies have made decisions to invest in or relocate to Central and Eastern Europe”? (Allen and Overy, Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe)
This translates in more and more requests for Eastern European...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, פרסית, אפריקאנס, ערבית, ארמנית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פרסית, פינית, צרפתית, אירית, גליציאנית, עברית, הונגרית, איסלנדית, אינדונזית, שפות איראניות (אחרות), איטלקית, יפנית, קזחית, לטינית, לטבית, ליטאית, מקדונית, מאלזית, מלטזית, מולדבית, נורבגית חדשה (נינורשק), נורבגית שפת הספר (בוקמול), נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, סווהילית, טגלוג, תאי, טורקית, אוקראינית, אורדו, ויאטנמית. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Clinical Trials, Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: swiss solutions - 0040256 200 277
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 72)

Translators Without Borders


Traducteurs Sans Frontières (TSF)

logo
Languages offered/supported: No languages are offered and supported.
Contact: Translators Without Borders
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (7 entries out of 39)

New Fantex Technology


Job / document types: Financial statements, Marketing.
Industries / markets / subject areas: Finance / Banking / Accounting, Marketing/Communications.
Languages offered/supported: קרואטית, פרסית, בולגרית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, עברית, הינדית, הונגרית, איסלנדית, אינדונזית, איטלקית, יפנית, קמרית, חותנית, קוריאנית, לטבית, ליטאית, מאלזית, נורבגית, פולנית, רומנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טגלוג, תאי, טורקית, אוקראינית, ויאטנמית. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Localization, Translation.
Contact: Jeff Lee
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 70)

Transistent


where words meet the technique

logo
Transistent offers translation & quality automation services including MT post-editing, custom engine raw outputs, productivity, linguistic quality procedures, and training. We help companies invested (or planning to invest) in machine translation technology integrate language automation procedures...
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Hardware, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Patents, Scientific , Software, Surveys, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Consumer products, Electronics, Engineering, Software, Business products, Construction, Energy, Environmental Engineering, Healthcare, Information technology, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, SAP ERP, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications.
Languages offered/supported: ערבית, גרמנית, אנגלית, צרפתית, טורקית. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Translation.
Contact: transistent

Phrase9


Translation Services in South Africa

logo
Phrase9 Translation Agency provides translation services in over 90 language pairs. Our translation services include related services such as editing, transcription, localization, voice-overs, sub-titling and...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Business products, Consumer products, Internet/E-commerce, Marketing/Communications, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Phrase9 Online quoting is available at: http://phrase9.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 19)

Thijs van Dorssen


BeTranslated

logo
Translation services by...
Job / document types: Brochures, Catalogs, Corporate letters, Educational records/documents, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Aerospace, Automotive, Consumer products, Finance / Banking / Accounting, Manufacturing/Industrial, Advertising (media), Business products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental Engineering, Government, Higher Education, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Software, Telecommunications, Training/Education.
Languages offered/supported: גרמנית, הולנדית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, נורבגית, פולנית, רוסית, אוקראינית. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Translation.
Contact: Thijs van Dorssen - +492218019568
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 199)

Asian Trust Translation


Making Communication Simple

logo
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, קרואטית, קריאולית האיטית, המונג, אי-קיריבטי, קלינגון, קאיאה, מאו, ניגרית, Simple English, שפת סימנים, סיסוואטי (סוואזי), טמאנג, טובאלית, אוליטית, אפריקאנס, אמהרית, ערבית, ארמית, ארמנית, אסאמית, בסה, בנגאלית, טיבטית, בולגרית, בורמזית, שפות אינדיאניות מרכז אמריקאיות (אחרות), צ׳כית, סינית, קריאולית & פידג'ין (על בסיס אנגלית אחר), קריאולית & פידג'ין (על בסיס צרפתית אחר), קריאולית & פידג'ין (על בסיס פורטוגזית אחר), קריאולית & פידג'ין (אחר), Kashubian, Dagbani, דנית, גרמנית, הולנדית, אנגלית, פרסית, פיג'ית, פינית, צרפתית, אירית, יוונית (עתיקה), גוארני, גוג'ראטית, האידה, האוסה, עברית, הררו, היליגאינון, הימצ'אלי, הינדית, הארי מוטו, הופה, איבאן, Izon, Kalabari, איג'ו, אינוקטיטות, אינטרלינגואה, אילוקו, אינטרלינגוה, שפות הינדיות (אחרות), אינדונזית, אינדו-אירופית (אחרות), Ingush, אינופיאק, שפות איראניות (אחרות), שפות אירקוויות, איטלקית, ג'אווהנית, יפנית, קארה קלפק, קצ'ין, גרינלנדית, קאמבה, קאנאדה (קאנארית), קארן, קשמירית, קאנורי, קזחית, קחאסי, שפות קויסניות (אחרות), קמרית, חותנית, קיקויו, קיניהרואנדה, קונקאני, קונגו, קוריאנית, קפלה, קרו, קורוך, קומיקית, קוטנאי, לדינו, לאנדה, לאו, לטבית, ליטאית, לוזי, לוקסמבורגית, ליוסניו, Lushai (Mizo), מדורית, מאיטילית, מלאיאלם, מנדינגו, מאורית, מארתית, מאלזית, מנדה, אירית תיכונה (שנות 900-1200 בערך), מיקמאק, שפות מון-קמר (אחרות), Mixteco, מלגשית, מלטזית, שפות מנובו, מוהוק, מוסי, שפות מונדה, אצטקית, נבחו, סינדבלה, נפאלית, נווארית, שפות ניגר-קורדופניות (אחרות), ניווית, נורבגית חדשה (נינורשק), נורבגית שפת הספר (בוקמול), השפות הסקנדינביות, נורבגית, שפות נבטיות, צ'יצ'ווה, ניאמווזי, ניורו, טורקית עותומנית, שפות אוטומי, פפואית-אוסטרלית (אחרות), פנגסינן, פהלבית, פמפנגה, פנג'אבי, פאפיימנטו, פלאואית, פלי, פונפאית, פורטוגזית, שפות פרקריט, פרובאנסלית עתיקה (עד שנת 1500), פאשטו, קצ’ואה, ררוטונגה, שפות רומאניות (אחרות), צוענית, רונדי, סנדווה, שפות אינדיאניות דרום אמריקאיות (אחרות), שפות סלישאניות, סנסקריט, סלקופ, אירית עתיקה (עד לשנת 900), שאן, סידמו, סינהלה, שפות סיואניות, סינו-טיבטית, סלובנית, שפות סאמיות, סומלית, סונגהאי, Montenegrin, סרר, שפות נילוס-סהרה (אחרות), סוקומה, שומרית, סווהילית, סילהטי, סורית, טהיטית, טטרית, תמנה, טרנו, טג'יקית, טגלוג, תאי, טיגרה, טיגרינאית, טלינקית, טונגה (ניה), טונגה (שפת איי טונגה), טסונגה, טורקמנית, טומבוקה, טובית, אוגריתית, אוקראינית, אומבונדו, אורדו, אוזבקית, ויאטנמית, Manado Malay, Maay Maay. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Asian Trust - +84862719291
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 7)

GBS e.K.


Your presence in the world

logo
Efficient, high-quality translation of technical communications, technical documents
and product communications with our reliable brand quality | fast turnaround.

We are an internationally operative translation team that will help you achieve your goals faster, more professionally and at a lower...
Job / document types: Brochures, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Economic/Trade materials, Financial statements, Hardware, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Letters/Emails, Manuals, Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Patents, Presentations, Software, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Chemical, Electronics, Engineering, Environmental Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Entertainment, Environmental, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: GBS e.K. Global Business Service
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 95)

tolingo GmbH


​We make the world smaller.

logo
Online translation agency providing fast and cost-effective translations in over 220 language...
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Business products, Engineering, Law/Legal, Tourism, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, פלמית, פרסית, אפריקאנס, אלבנית, ערבית, ארמנית, אזרית, בלארוסית, בנגאלית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פארואזית, פרסית, פיג'ית, פינית, צרפתית, גאלית, אירית, גרוזינית, גליציאנית, הוואית, עברית, הונגרית, איגבו, איסלנדית, אינדונזית, שפות איראניות (אחרות), איטלקית, ג'אווהנית, יפנית, קשמירית, קזחית, קמרית, קירגיזית, קוריאנית, כורדית, לטינית, לטבית, ליטאית, מקדונית, מלאיאלם, מאלזית, מלטזית, מולדבית, מונגולית, נפאלית, נורבגית חדשה (נינורשק), נורבגית שפת הספר (בוקמול), נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סקוטית, סלובקית, סלובנית, סומלית, שוודית, טהיטית, טגלוג, תאי, טורקית, אוקראינית, אוזבקית, ויאטנמית. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Internationalization, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: tolingo GmbH Online quoting is available at: http://www.tolingo.com/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 86)

Localsoft


More than translations

Localsoft is a world-class localization service provider with more than 20 years of experience in the localization industry. Localsoft offers localizations for print material, on-line text, websites, linguistic QA, DTP, voiceovers and more. Please visit www.localsoft.com for additional...
Job / document types: Audio, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Software, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (media), Aerospace, Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Business products, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Government, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Software (games), Software (multimedia).
Languages offered/supported: ערבית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, פינית, צרפתית, הינדית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רוסית, שוודית. Is willing to work with other languages upon request. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Localsoft - +34 952 028 080
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 51)

Lingvopedia Language Solutions Pvt. Ltd.


Any language, Any country, Anywhere

logo
Lingvopedia's vision is to make and create significant & positive difference in the overall language needs of our users and to become an acclaimed market leader in the field of language solution...
Job / document types: Legal content, Legal documents, Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Art/literary, Automotive, Architecture, Business products, Chemical, Consumer products, Engineering, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Social sciences, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: בוסנית, קרואטית, פלמית, פרסית, אפריקאנס, אנגלית עתיקה (שנות 450-1100 בערך), ערבית, בלארוסית, בנגאלית, טיבטית, בולגרית, בורמזית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, אפיק, יוונית, אנגלית, אנגלית תיכונה (שנות 1100-1500 בערך), אספרנטו, ספרדית, אסטונית, פרסית, פינית, צרפתית, גא, גוג'ראטית, עברית, הינדית, הונגרית, איסלנדית, אינדונזית, איטלקית, יפנית, קשמירית, קוריאנית, כורדית, לטינית, מקדונית, מלאיאלם, מארתית, מאלזית, מלטזית, נפאלית, נורבגית, פנג'אבי, פולנית, פורטוגזית, פאשטו, רומנית, רוסית, סנסקריט, סומלית, שוודית, סווהילית, טמילית, טלוגו, טגלוג, תאי, טורקית, אוקראינית, אורדו, ויאטנמית, זולו. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Editing, Interpreting, Proofreading, Translation.
Contact: lingvopedia - +91 011-46520739
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 43)

Glocal Media


Leaping The Language Barrier

logo
Job / document types: Audio, Corporate letters, E-Learning Courses, Financial statements, Presentations, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (media), Automotive, Business products, Financial/markets, Healthcare, Entertainment, Oil, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Localization, Multimedia localization, Proofreading, Subtitling, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Glocal Media - +44 (0)20 3405 1652
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 22)

Turkish Translation Office


Don't get lost in translation!

logo
Located in Istanbul and Dusseldorf, Turkish Translation Office specalizes in translation, proofreading, editing and interpreting services from Turkish/English/German into all world languages and vice...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Engineering, Financial/markets, Internet/E-commerce, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, קרואטית, פרסית, אנגלית עתיקה (שנות 450-1100 בערך), ערבית, אזרית, בולגרית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, אנגלית תיכונה (שנות 1100-1500 בערך), ספרדית, פרסית, פינית, צרפתית, צרפתית תיכונה (שנות 1400-1600 בערך), צרפתית עתיקה (שנות 842-1400 בערך), אירית, שפות גרמאניות (אחרות), גרמנית עליונה תיכונה (שנות 1050-1500 בערך), גרמנית עליונה עתיקה (שנות 750-1050 בערך), יוונית (עתיקה), עברית, הינדית, הונגרית, איסלנדית, שפות איראניות (אחרות), איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, כורדית, לטינית, לטבית, ליטאית, מקדונית, מאלזית, אירית תיכונה (שנות 900-1200 בערך), מונגולית, נורבגית חדשה (נינורשק), נורבגית שפת הספר (בוקמול), נורבגית, טורקית עותומנית, פרסית עתיקה (בערך 600-400 לפנה"ס), פולנית, פורטוגזית, צוענית, רומנית, רוסית, אירית עתיקה (עד לשנת 900), סלובקית, סלובנית, שוודית, טטרית, טג'יקית, תאי, טורקמנית, טורקית, אויגהור, אוקראינית, אורדו, אוזבקית, ויאטנמית. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Telephone interpreting, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: TTO - +90 212 280 8636
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (6 entries out of 28)