המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Country
Close
Languages offered/supported
Close
Services/Products Offered
Close
Industries / markets / subject areas
Close
Company size
Close
Job / document types
Close
Supported file types
Close
Standards registry
Close
Standards / certifications
Close
Process / workflow description
Close
Quality process
Close
Keywords

Smart Planning UK


Smart translations for discerning client

logo
...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Scientific , Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Fashion, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Tourism, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, Security, Social sciences, Software, Sports, Telecommunications, Training/Education.
Languages offered/supported: פלמית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, פינית, צרפתית, עברית, אינטרלינגוה, איטלקית, קוריאנית, נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, טורקית. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Project Management, Proofreading, Summarizing, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: Mirelluk - +44(0)20761 77 197 Online quoting is available at: http://www.smartplanninguk.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 19)

GDLS


Design, Translations and Localisation

logo
Global translation, localization and typesetting company, with a vast experience in the marketing and advertising...
Job / document types: Articles, Brochures, Business cards, Catalogs, Contracts and agreements, Flyers, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Presentations, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Fashion, Healthcare, Marketing/Communications, Sports.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Content management, Desktop publishing (DTP), Internationalization, Interpreting, Localization, Proofreading, Translation, Typesetting.
Contact: GDLS
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 35)

Intertext Traducción y documentación multilingüe, S.L.


Your partner in Spain

logo
Intertext Traducción y documentación multilingüe, S.L. - Barcelona - Your partner in...
Job / document types: Legal content, Legal documents, Medical records/documents, Patents.
Industries / markets / subject areas: Engineering, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Telecommunications, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: intertext - +34 93 2003033

betterlanguages.com Ltd.


Translation Services: timely & accurate

logo
A Translation Services Company committed to high quality translation (ISO9001: 2008 UKAS Certified Quality Management System), backed by excellent customer service, and a trusted team of qualified and experienced translators and project...
Job / document types: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Business products, Consumer products, Internet/E-commerce, Manufacturing/Industrial, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Search Engine Optimization, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Mike Hunter - + 44 (0) 115 9788980
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 54)

tolingo GmbH


​We make the world smaller.

logo
Online translation agency providing fast and cost-effective translations in over 220 language...
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Business products, Engineering, Law/Legal, Tourism, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, פלמית, פרסית, אפריקאנס, אלבנית, ערבית, ארמנית, אזרית, בלארוסית, בנגאלית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פארואזית, פרסית, פיג'ית, פינית, צרפתית, גאלית, אירית, גרוזינית, גליציאנית, הוואית, עברית, הונגרית, איגבו, איסלנדית, אינדונזית, שפות איראניות (אחרות), איטלקית, ג'אווהנית, יפנית, קשמירית, קזחית, קמרית, קירגיזית, קוריאנית, כורדית, לטינית, לטבית, ליטאית, מקדונית, מלאיאלם, מאלזית, מלטזית, מולדבית, מונגולית, נפאלית, נורבגית חדשה (נינורשק), נורבגית שפת הספר (בוקמול), נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סקוטית, סלובקית, סלובנית, סומלית, שוודית, טהיטית, טגלוג, תאי, טורקית, אוקראינית, אוזבקית, ויאטנמית. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Internationalization, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: tolingo GmbH Online quoting is available at: http://www.tolingo.com/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 86)

LocaTran Translations


Asian Language Expertise since 2004

logo
LocaTran Translations Ltd., established in 2004, is an ISO 9001:2008-certified company with its headquarters in Shanghai, which is China's most progressive city. As a team of dedicated professionals, we offer a range of translation and localization services encompassing Chinese, Japanese, Korean,...
Job / document types: Animation, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (media), Business products, Energy, Environmental Engineering, Training/Education, Advertising (marketing), Aerospace, Automotive, Consumer products, Defense, Entertainment, Finance / Banking / Accounting, Government, Higher Education, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Software, Telecommunications.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Transcreation, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: locatran Online quoting is available at: http://www.locatran.com/quote/quote.asp
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 43)

WCS Group


Leaders in Language

logo
In the Netherlands and Belgium, the WCS Group is one of the leading players in its sector, offering its clients a very diverse range of internationally-oriented communication services.

From copywriting to translation and technical writing; from website development to online marketing – at the...
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Agriculture, Government, Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Chemical, Engineering, Environmental, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Pharmaceutical, Software.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Technical writing, Transcreation, Translation.
Contact: WCS Group
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 19)

Semantos


Semantos Online Translation Services

logo
Job / document types: Articles, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Illustrations, Immigration documents, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Presentations, Scientific , Software, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Business products, Financial/markets, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (media), Art/literary, Automotive, Chemical, Construction, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Government, Information technology, Internet/E-commerce, Journalism, Management, Marketing/Communications, Pharmaceutical, Religion, Social sciences, Software, Software (games), Telecommunications, Tourism.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, פרסית, אפריקאנס, ערבית, אזרית, בלארוסית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, פרסית, צרפתית, גרוזינית, עברית, איטלקית, יפנית, קירגיזית, קוריאנית, כורדית, נורבגית, טורקית עותומנית, פורטוגזית, רוסית, סלובקית, סלובנית, טורקית, אוקראינית, אוזבקית. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Content development, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Editing, Internationalization, Interpreting, Localization, Proofreading, Scriptwriting, Technical writing, Telephone interpreting, Voiceover/dubbing.
Contact: Semantos
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 4)

Simpson Soft


ISO 17100 Certified - Driven by Quality

logo
Translating Your Ideas to the World. Our professional work-groups of native-speaking translators and linguists offer expertise tailored to your industry specific...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Internationalization, Localization, Project Management, Proofreading, Technical writing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation.
Contact: Simpson Soft - +44 1793 384020 Online quoting is available at: http://www.proz.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 57)

Gengo


Communicate Freely

logo
Gengo is making going global easy with innovative technology and flexible employment for thousands worldwide.

Translating for Gengo is a fun, flexible way for bilingual people to earn money from their language skills and for professional translators to supplement their income.

Benefits for...
Job / document types: Articles, Corporate letters, Flyers, Help files, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Marketing, Newsletters, Surveys, User guides, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Consumer products, Internet/E-commerce, Marketing/Communications, Entertainment, Fashion, Hospitality, Information technology, Software, Tourism.
Languages offered/supported: ערבית, בולגרית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, ספרדית, פינית, צרפתית, עברית, הונגרית, אינדונזית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, מאלזית, נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סלובקית, שוודית, טגלוג, תאי, טורקית, ויאטנמית. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Localization, Translation.
Contact: Gengo.com
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (4 entries out of 75)

LOGOS SPA


non solo parole

logo
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Internet/E-commerce, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, ברהואית, צ'ין, צ'ם, קרואטית, דידה, דאמרה, דארי, דאייאק, פלמית, פרסית, פולבה, שפות פורמוזיות, קריאולית האיטית, המונג, אי-קיריבטי, מאורית של איי קוק, קדזאן, קלינגון, קאיאה, מבונדו, מאו, מיאו, מורדובית, מואונג, ניגרית, אובמבו, שפת סימנים, סיסוואטי (סוואזי), סומבה, טמאנג, טובאלית, וולנסית, ייא, אוליטית, וולאית, אפארית, אבקאזית, אסינית, אצ'ולי, אדנגמה, שפות אפרו-אסיאתיות (אחרות), אפריהילי, אפריקאנס, אקאן, אכדית, אלבנית, אלאוט, שפות האלגונקי, אמהרית, אנגלית עתיקה (שנות 450-1100 בערך), שפות אפאצ'יות, ערבית, ארמית, ארמנית, אראוקנית, ארפאהו, שפות מלאכותיות (אחרות), אראוואק, אסאמית, אסטורית, שפות אתפסקיות, אוורית, אבסטן, אוואדית, איאמרה, אזרית, בנדה, שפות באמילקה, בשקירית, באלוצ'י, באמבארה, באלינזית, בסקית, בסה, שפות באלטיות (אחרות), בז'ה, בלארוסית, במבה, בנגאלית, שפות ברבריות (אחרות), בהודג'פורי (& טהארו), ביהארי, ביקול, ביני, ביסלמה, סיקסיקה, שפות בנטו (אחרות), טיבטית, בראז', ברטונית, בוריאטית, בוגינית, בולגרית, בורמזית, קאדו, שפות אינדיאניות מרכז אמריקאיות (אחרות), קאריב, קטלונית, שפות קווקזיות (אחרות), קבואנו (ביסאיית), שפות קלטיות (אחרות), צ׳כית, צ'אמורו, צ'יבצ'ה, צ'צ'נית, צ'אגאטאי, סינית, צ'ואוקית, מארי, ניב צ'ינוקי, צ'וקטאו, צ'ירוקית, סלאבית כנסייתית, כוואש, שיין, קופטית, קורנית, קורסיקאית, קריאולית & פידג'ין (על בסיס אנגלית אחר), קריאולית & פידג'ין (על בסיס צרפתית אחר), קריאולית & פידג'ין (על בסיס פורטוגזית אחר), קרי, קריאולית & פידג'ין (אחר), Kashubian, שפות כושיות (אחרות), וולשית, דקוטה, דנית, דלאוור, גרמנית, דינקה, דיבהי, דוגרי, שפות דרווידיות (אחרות), דואלה, הולנדית תיכונה (שנות 1050-1350 בערך), הולנדית, דיולה, דזונקה, אפיק, מצרית (עתיקה), אקג'וק, יוונית, עילמית, אנגלית, אנגלית תיכונה (שנות 1100-1500 בערך), אספרנטו, שפות אסקימואיות (אחרות), ספרדית, אסטונית, אווה, אוונדו, פאנג, פארואזית, פרסית, פאנטי (פאנטה), פיג'ית, פינית, שפות פינו-אוגריות (אחרות), פנגלו, פון, צרפתית, צרפתית תיכונה (שנות 1400-1600 בערך), צרפתית עתיקה (שנות 842-1400 בערך), פריזית, פולה, Friulian, גא, גאלית, אירית, גאיו, שפות גרמאניות (אחרות), גרוזינית, געז, גילברטית (קיריבטי), גליציאנית, גרמנית עליונה תיכונה (שנות 1050-1500 בערך), גרמנית עליונה עתיקה (שנות 750-1050 בערך), גונדי, גותית, גרבו, יוונית (עתיקה), גוארני, גוג'ראטית, האידה, האוסה, הוואית, עברית עתיקה, עברית, הררו, היליגאינון, הימצ'אלי, הינדית, הארי מוטו, הונגרית, הופה, איבאן, איגבו, איסלנדית, איג'ו, אינוקטיטות, אינטרלינגואה, אילוקו, אינטרלינגוה, שפות הינדיות (אחרות), אינדונזית, אינדו-אירופית (אחרות), אינופיאק, שפות איראניות (אחרות), שפות אירקוויות, איטלקית, ג'אווהנית, יפנית, עברית-פרסית, עברית-ערבית, קארה קלפק, קבילה, קצ'ין, גרינלנדית, קאמבה, קאנאדה (קאנארית), קארן, קשמירית, קאנורי, קאוי, קזחית, קחאסי, שפות קויסניות (אחרות), קמרית, חותנית, קיקויו, קיניהרואנדה, קירגיזית, קונקאני, קומי, קונגו, קוריאנית, קפלה, קרו, קורוך, קואניאמה, קומיקית, כורדית, קוסאייה, קוטנאי, לדינו, לאנדה, למבה, לאו, לטינית, לטבית, לזגינית, לינגאלה, ליטאית, מונגו, לוזי, לוקסמבורגית, לובה-קטנגה, גנדה, ליוסניו, לונדה, לואו (קניה, טנזניה), Lushai (Mizo), מקדונית, מדורית, מאגאהית, מארשל, מאיטילית, מקסאר, מלאיאלם, מנדינגו, מאורית, שפות אוסטרונזיות (אחרות), מארתית, מאסאית, מאנית, מאלזית, מנדה, אירית תיכונה (שנות 900-1200 בערך), מיקמאק, מיננגקבאו, שפות מון-קמר (אחרות), Mixteco, מלגשית, מלטזית, מניפורית, שפות מנובו, מוהוק, מולדבית, מונגולית, מוסי, מספר שפות, שפות מונדה, יוונית, מרווארי, שפות מאיה, אצטקית, שפות אינדיאניות צפון אמריקאיות (אחרות), נאורו, נבחו, נרבלה, סינדבלה, נדונגו, נפאלית, נווארית, שפות ניגר-קורדופניות (אחרות), ניווית, נורבגית חדשה (נינורשק), נורבגית שפת הספר (בוקמול), השפות הסקנדינביות, נורבגית, סות'ו הצפונית, שפות נבטיות, צ'יצ'ווה, ניאמווזי, ניאנקולה, ניורו, נזימה, אוקיסטנית, אוג'יבווה, אוריה, אורומו, אוסג', אוסטית, טורקית עותומנית, שפות אוטומי, פפואית-אוסטרלית (אחרות), פנגסינן, פהלבית, פמפנגה, פנג'אבי, פאפיימנטו, פלאואית, פרסית עתיקה (בערך 600-400 לפנה"ס), פניקית, פלי, פולנית, פונפאית, פורטוגזית, שפות פרקריט, פרובאנסלית עתיקה (עד שנת 1500), פאשטו, קצ’ואה, ראג'סטן, ררוטונגה, שפות רומאניות (אחרות), שפות רטו-רומאניות (רומאנש), צוענית, רומנית, רונדי, רוסית, סנדווה, סנגו, יאקוטית, שפות אינדיאניות דרום אמריקאיות (אחרות), שפות סלישאניות, ארמית שומרונית, סנסקריט, סקוטית, סרבו-קרואטית, סלקופ, שפות שמיות (אחרות), אירית עתיקה (עד לשנת 900), שאן, סידמו, סינהלה, שפות סיואניות, סינו-טיבטית, שפות סלאביות (אחרות), סלובקית, סלובנית, שפות סאמיות, סמואית, שונה, סינדהית, סוגדית, סומלית, סונגהאי, ססות'ו (סות'ו הדרומית), סרדינית, סרר, שפות נילוס-סהרה (אחרות), סיסוונט, סוקומה, סודנית, סוסו, שומרית, שוודית, סווהילית, סילהטי, סורית, טהיטית, טמילית, טטרית, טלוגו, תמנה, טרנו, טטום, טג'יקית, טגלוג, תאי, טיגרה, טיגרינאית, טיווי, טלינקית, תמשק, טונגה (ניה), טונגה (שפת איי טונגה), טרוק, טסימשיאן, טסוואנה, טסונגה, טורקמנית, טומבוקה, טורקית, שפות אלטאיות (אחרות), טווי, טובית, אוגריתית, אויגהור, אוקראינית, אומבונדו, אורדו, אוזבקית, וואי, וונדה, ויאטנמית, וולאפיק, ווטית, שפות וואקשיות, וולאמו, ווראי, וואשו, סורבית, ג'ולוף, קלמיקית-אויראת, קוהסה, Manado Malay, יאו, יאפזית, יידיש, Maay Maay, יורובה, זאפוטק, זנאגה, שיאנג (סינית מפושטת), זולו, זוני. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Technical writing, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: LOGOS SPA
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.9 (11 entries out of 116)

Terra Translations


A translation team that is right for you

logo
Over 20 years, we have managed to create a broad network of language professionals working from most of the English and the Spanish-speaking regions around the world, allowing us to offer local, tailored and universal translation services. We are happy to offer you top quality services at the right...
Job / document types: Books, Brochures, Certificates, Contracts and agreements, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Hardware, Help files, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Healthcare, Law/Legal, Marketing/Communications, Software, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Higher Education, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Pharmaceutical, Real estate, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סינית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, פורטוגזית. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Subtitling, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: TerraTrans
Blueboard feedback in the past 12 months: 4.9 (9 entries out of 34)

American Translation Partners, Inc.


Any Language... Any Media... One Company

logo
SUMMARY
We are an international network of language professionals assisting government, legal, medical, insurance, technical, financial, internet, software and various other markets with translators, interpreters, project managers and linguists in more than 200 language pairs. Since our inception...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Government, Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Search Engine Optimization, Subtitling, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Scott Crystal - 1+(508) 823 8892 Online quoting is available at: http://www.americantranslationpartners.com/work_quot.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 39)

ABAQUE


MULTICULTURAL COMMUNICATION EXPERT

logo
ABAQUE TRADUCTION IS THE RIGHT PARTNER FOR A COMPANY, GOVERNMENTAL ORGANIZATION OR ANY OTHER PRIVATE OR PUBLIC STRUCTURE TO COMMUNICATE WITH PEOPLE IN ANY CULTURE IN THE WORLD. WHATEVER THE COMMUNICATION MEDIUM MIGHT BE, ABAQUE TRADUCTION EXPERTS TRANSLATE YOUR IDEAS INTO THE MOST APPROPRIATE WORDS...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flash files, Flyers, Help files, Immigration documents, Labels/Packaging, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Policy wordings, Presentations, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Fashion, Government, Hospitality, Manufacturing/Industrial, Tourism, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Art/literary, Biotechnology, Business products, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Philosophy, Real estate, Safety, Security, Social sciences, Sports, Telecommunications, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Project Management, Proofreading, Scriptwriting, Technical writing, Training, Transcriptions, Translation.
Contact: ABAQUE - +33 (0) 320 727 154
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 38)

Surrey Translation Bureau


30 years in translation

logo
Surrey Translation Bureau has been translating a whole host of genres for 30 years, and has experience translating specialist texts in various fields including medical, legal, technical, marketing, financial, animal science, environmental and sustainability, agriculture and automotive. Whatever...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Automotive, Government, Internet/E-commerce, Management, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Editing, Glossary/Terminology, Localization, Project Management, Proofreading, Translation.
Contact: STB Ltd - +44 (0)1252 733999
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 79)

Z STUDIO, spol. s r.o.


Complete solution for user's manuals

logo
We offer a comprehensive solution for the production of manuals as well as for technical documentation under one roof, combined with a professional service. We provide language translation, graphics, pre-press preparation, printing and distribution throughout the whole Europe. We produce manuals,...
Job / document types: Brochures, Business cards, Catalogs, Contracts and agreements, Labels/Packaging, Manuals, Manuals (non-technical), Manuals (technical).
Industries / markets / subject areas: Automotive, Consumer products, Electronics, Information technology, Manufacturing/Industrial, Engineering, Telecommunications.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, פלמית, פרסית, אלבנית, ערבית, בלארוסית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, אסטונית, פרסית, פינית, צרפתית, גאלית, עברית, הינדית, הונגרית, איסלנדית, אינדונזית, איטלקית, יפנית, קזחית, קוריאנית, לטבית, ליטאית, מקדונית, נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סרבו-קרואטית, סלובקית, סלובנית, שוודית, תאי, טורקמנית, טורקית, אוקראינית, אוזבקית, ויאטנמית. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Localization, Proofreading, Technical writing, Translation, Typesetting.
Contact: Z STUDIO
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 68)

TRANSLATIONS ABROADS


Professional Translations

logo
Agencia de Traducción especializada en la traducción profesional de textos técnicos, así como en la traducción jurada de documentos...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Journalism, Marketing/Communications, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סרבית, קרואטית, פלמית, פרסית, ניגרית, Simple English, וולנסית, אלבנית, ערבית, ארמנית, אסטורית, בסקית, בלארוסית, בולגרית, קטלונית, צ׳כית, סינית, וולשית, דנית, גרמנית, הולנדית, יוונית, אנגלית, אספרנטו, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, פריזית, גאלית, אירית, גרוזינית, גליציאנית, הוואית, עברית, הונגרית, איסלנדית, אינדונזית, איטלקית, יפנית, גרינלנדית, קוריאנית, לטינית, לטבית, ליטאית, לוקסמבורגית, מקדונית, מלטזית, נפאלית, נורבגית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, סקוטית, שפות סלאביות (אחרות), סלובקית, סלובנית, סומלית, שוודית, תאי, טורקית, אוקראינית. Is willing to work with other languages upon request. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Content development, Content management, Document translation, Editing, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Rosa María Cabrera Torres Online quoting is available at: http://abroads.eu/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 8)

Atelierul de traduceri (Translate Studio)


Translation - Localization - Terminology

logo
ABOUT US
Translate Studio’s activity started in 2010, based on the experience of freelance translators involved in many specialised translation and revision projects. Thus, we have specialised in technical translations, involving an array of file formats, language requirements and tools used....
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Help files, Legal content, Manuals, Manuals (technical), Marketing (advertisements), Scientific , Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Energy, Engineering, Machine tools, Telecommunications, Agriculture, Electronics, Entertainment, Environmental Engineering, Fashion, Law/Legal, Manufacturing/Industrial.
Languages offered/supported: גרמנית, אנגלית, צרפתית, הונגרית, איטלקית, רומנית, רוסית. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Localization, Proofreading, QA Testing, Technical writing, Translation.
Contact: AtelieruldeTrad Online quoting is available at: http://www.translatestudio.com/contact
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 4)

Geotext Translations


Language Services for Legal Professional

logo
Geotext Translations is a specialist supplier of language solutions to law firms and corporate legal departments worldwide. We provide translation of all legal, financial, technical, and corporate documents required by lawyers and support staff. We likewise supply interpreters for depositions,...
Job / document types: Audio, Business cards, Certificates, Corporate letters, Economic/Trade materials, Financial statements, Immigration documents, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Patents, Policy wordings, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Law/Legal.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: ehoff Online quoting is available at:
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 66)

Pazetti Language Consulting


Your Boutique Translation in Brazil

logo
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Policy wordings, Presentations, Surveys, User guides, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Business products, Engineering, Law/Legal, Management, Advertising (media), Aerospace, Automotive, Compliance, Consumer products, Electronics, Energy, Entertainment, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Information technology, Journalism, Marketing/Communications, Oil, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: Juliana Pazetti - +55 (11) 3798-5002
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 3)