המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas
Job closed
This job was closed at Mar 28, 2017 07:15 GMT.

5000 mots, néerlandais vers le français, extrêmement urgent -Trados requis

פורסם ב: Mar 20, 2017 16:32 GMT   (GMT: Mar 20, 2017 16:32)

Job type: הצעת עבודה בתרגום/עריכה/הגהה
Service required: Translation


שפות: מהולנדית לצרפתית

תיאור הצעת העבודה:

5000 mots à traduire, NL en FR, extrêmement urgent.

A cause de circonstances inattendues, le délai est prévu pour demain 12h (midi).

Veuillez nous envoyer vos tarifs et la quantité de mots dont vous pouvez prendre charge. Merci également d'attacher votre CV et/ou le lien dirigeant vers votre site web/profil en ligne.

Poster country: גרמניה

יעד ספק השירות (כפי שנקבע ע"י מפרסם הצעת העבודה):
info תחומים ספציפיים מועדפים: Advertising / Public Relations
info שפת אם דרושה: צרפתית
שדה הנושא: אמצעי-התקשורת / מולטימדיה
info תוכנה מועדפת: SDL TRADOS
מועד אחרון להגשת הצעת מחיר: Mar 21, 2017 07:00 GMT
מועד אחרון לשליחה: Mar 21, 2017 11:00 GMT
אודות ספק העבודה:
This job was posted by a Blue Board outsourcer with a "likelihood of working again" average rating of 5 out of 5

Note: You cannot quote because this job is closed.

ספק העבודה ביקש שהצעת עבודה זו לא תתפרסם באף מקום אחר.Translation industry jobs
Jobs posted by outsourcers seeking quotes from language professionals.Try jobs for mobile
Browse jobs and manage your quotes anytime, anywhere (member-only).


You may be interested in this ProZ.com Wiki article on risk management for translators and interpreters.

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers, and an important risk management tool. ProZ.com members have full access to the Blue Board.

Does this job require a CAT Tool or additional skills? Join your colleagues in purchasing software at the lowest price on the planet via ProZ.com Translator Group Buy, or improve your skills by taking one of the 100's of ProZ.com translator training courses.
Protemos translation business management system
The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.
SDL MultiTerm 2017
SDL MultiTerm 2017 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2017 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.