כללי האתר

תנאי שימוש באתר ProZ.com

הכללים שלהלן נוצרו על מנת להגן על אווירה נעימה ומכוונת לתוצאות של מקום עבודה למתרגמים של ProZ.com. השימוש באתר מעיד על קבלתך הסכמתך להיות כפוף לתנאים האלה.


כלל האתר

1 Blue Board של ProZ.com מובא כמשאב לקישור לספקי עבודות תרגום, מתורגמנות ועבודות אחרות הקשורות לשפה, וכדי לבטא את הנכונות לעבוד שנית עם אותו ספק עבודה.
השימוש ב- Blue Board לצרכים אחרים אסור.
2 לפני פרסום העתייחסות ב- Blue Board, תנאים מסויימים צריכים להתקיים.
התייחסויות בנוגע לנכונות לעבוד שנית עם ספק עבודה מסוים יכולות להתפרסם אך ורק (1) כשהעבודה בה מדובר הושלמה במלואה והוגשה בזמן, ו- (2) לא היו תלונות הקשורות לאיכות העבודה זמן קצר לאחר מכן. לא ניתן לפרסם התייחסויות על בסיס משא ומתן, מבחני תרגום או אינטראקציות ראשוניות או לא שייכות לעבודה מוגדרת.
3 לא ניתן לשנות התייחסות שכבר התקבלה עליה תשובה.
לספק שירות מותר להכניס התייחסות אחת קצרה, ולספק עבודה מותר להכניס תשובה אחת קצרה. (שים לב שניתן לשנות את ההתייחסות עד הרגע בו התקבלה התשובה.)
4 לא ניתן לשנות תשובה להתייחסות לאחר שהיא נשלחה.
5 למשתמשי האתר מותר לפרסם התייחסות אחת בשנה בלבד לכל ספק עבודה.
ניתן להוסיף התייחסויות נוספות פעם בשנה, בתנאי שנעשתה עבודה נוספת מאז פרסום ההתייחסות הקודמת.
6 התייחסויות לעצמך לא מורשות.
ספקי עבודה, ובעלים ועובדים של ספקי עבודה הרשומים בלוח ב- Blue Board, אינם רשאים לשלוח התייחסויות בנוגע ל"נכונות לעבוד שוב" עם עצמם או עם החברה שלהם.
7 חל איסור להשמיץ.
אין להשתמש ב-Blue Board כדי להשמיץ כל אדם או עסק. התייחסויות, הערות המלוות את ההתייחסויות ותגובות להתייחסויות צריכות להתמקד אך ורק בנכונות לעבוד שוב.
8 הניסיונות להשפיע על השימוש של מישהו אחר ב- Blue Board אסורים.
הפעלת לחץ על מישהו כדי שישנה את התייחסותו או תגובתו ב-Blue Board, או כדי שישלח התייחסות חדשה או תגובה בעלת אופי מסויים אסורה בהחלט. (מותר להזמין ספקי שירות או ספקי עבודה ללפרסם התייחסויות או תגובות, כל עוד אין זה ניסיון להשפיע על תוכן ההודעות הללן.)
9 אין להשתמש ב-Blue Board כדי לאלץ מישהו לפעול בצורה מסוימת.
השימוש ב- Blue Board או האיום להשתמש ב- Blue Board כדי להפעיל לחץ על ספק עבודה או ספק שירות כדי שיפעל בצורה מסוימת, אסורים בהחלט.
10 רישומי Blue Board יישארו לפחות שישה חודשים לאחר כל סוג של פעילות של ספק עבודה.
צוות ProZ.com ישקול בקשות של ספקי עבודה להסיר פרטי קשר מסוימים מה- Blue Board כאשר מובאות סיבות מיוחדות. אך ברוב המקרים בקשות אלה לא יילקחו בחשבון לפחות עד שיעברו 6 חדשים מהמועד האחרון הידוע של פעילות של ספק עבודה.

ציות לכללים הנ"ל מהווה תנאי לזכותך להמשיך ליהנות מגישה לאתר ומשימוש בו.

ProZ.com
חברי צוות ומנהלי האתר רשאים לנקוט בפעולות הבאות לאכיפת הכללים לעיל:
* ליצור קשר עם משתמשי האתר על מנת למשוך את תשומת ליבם לכללים ספציפיים
* להימנע מאישור (או הסרה/הסתרה) של הודעות המפרות כלל מסוים
* לגרום לכך שהודעה מסוימת הקשורה לכללים תופיע בפני משתמשים מסוימים כאשר הם מבצעים פעולה מסוימת
* להשהות, באופן זמני או קבוע, את הגישה לתכונות האתר שנוצלו בניגוד לכללי האתר.
* לסגור פרופיל או להפסיק חברות (רק חברי צוות האתר רשאים לעשות זאת)

ProZ.com
במקרים נדירים של הפרה חמורה, חברי צוות ProZ.com רשאים לסגור פרופיל (ולהפסיק חברות) עם השפעה מיידית. אבל ברוב המקרים צוות ProZ.com משתמש במדיניות של "כרטיס צהוב/כרטיס אדום" בדומה למה שמקובל בכדורגל, לסגרית פרופיל/הפסקת חברות .

כרטיסים צהובים ואדומים מונפקים רק על ידי חברי הצוות. הכללים מצוטטים לפי מספרם וגם תאריך הנפקת כרטיס נרשם ביומן רישום. המונחים "כרטיס צהוב" או "כרטיס אדום" מצוינים במפורש; אם הודעת הדואר האלקטרוני נשלחה, המונח יופיע בשורת הנושא.

משתמש האתר שקיבל כרטיס צהוב רשאי להמשיך להשתמש באתר (לפעמים עם הגבלות מסוימות), אבל יחד עם זאת הוא מוזהר שהפרות נוספות יובילו לסגירת פרופיל/הפסקת חברות. משתמש שהפרופיל שלו נסגר לא יהיה רשאי להיות משתמש או חבר של ProZ.com בעתיד.

ProZ.com
להבהרות בנוגע לכללים לעיל או לאכיפת הכללים, אנא שלח בקשת תמיכה.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Evelio

Evelio

Julieta

Julieta

Mariano

Mariano

Hayjor Roca

Hayjor Roca

Andrea

Andrea

Rocío Tempone

Rocío Tempone

Rocio Palacios

Rocio Palacios

Ezequiel

Ezequiel

Your current localization setting

עברית

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • חיפוש מונח
  • עבודות
  • פורומים
  • Multiple search