GlossPost: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian (bul > bul)
מפרסם התגובה: OMNIAGE

OMNIAGE
בולגריה
חבר (2004)
מאנגלית להונגרית
+ ...
Nov 29, 2005

A new GlossPost URL has been entered.

Posted by: TrFromTo

Title: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian

Source language(s): bul

Target language(s): bul

Source: Prof. Bozhidar Stefanov

Comments:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Речникът е съставен по следн
... See more
A new GlossPost URL has been entered.

Posted by: TrFromTo

Title: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian

Source language(s): bul

Target language(s): bul

Source: Prof. Bozhidar Stefanov

Comments:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Речникът е съставен по следните правила:

1. Термините са подредени строго по азбучен ред.

2. Съществителните имена са дадени предимно в единствено число, а прилагателните имена - в мъжки род.

3. При всички съставни термини (от две и повече думи) на първо място е поставено родовото понятие (съществителното), след което са видовете определения, например зона на комфорт, коефициент на кумулация, коефициент светлинен, действие адитивно, концентрация еднократна пределно допустима.

4. Когато терминът е омоним, различните му значения са представени с поредни арабски цифри (1)...; 2)...).

5. При наличието на синоними се дефинира най-често употребяваният, а останалите са означени с "=" или се препращат към него с "вж.".

6. Унифицираните от СЗО термини са дадени във вида, в който са утвърдени от съответни работи групи (след всеки такъв термин е поставено съответно обозначение СЗО).

7. Термините епоними са подредени по фамилията на автора, като е пропуснат предлогът "на": Август психрометър, Вайер формула, Кофрани - Михаелис метод и т.н. След термина в скоби е дадена фамилията на автора в оригиналната транскрипция.

8. Не са включени общонаучните епоними и тези за болести, синдроми, симптоми, биохимични и микробиологични методи и др., които се използуват в хигиената, но са част от терминологията на други науки.

9. В речника са включени само общоупотребяваните в хигиената съкращения (например КЕО, ПДК). Използуваните в отделни монографии, сборници и други публикации редица работни съкращения не са общоприети и затова не са дадени в речника.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~URL: http://www.eunet.bg/media/show_story.html?issue=15359865&media=15359768&class=15360824&story=89194230

GlossPost entry: http://www.proz.com/glosspost/6282
Collapse


 


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:


You can also contact site staff by submitting a support request »

GlossPost: Dictionary of hygiene and medical ecology - Bulgarian (bul > bul)

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
SDL Trados Studio 2021 Freelance
The leading translation software used by over 270,000 translators.

SDL Trados Studio 2021 has evolved to bring translators a brand new experience. Designed with user experience at its core, Studio 2021 transforms how new users get up and running and helps experienced users make the most of the powerful features.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • חיפוש מונח
  • עבודות
  • פורומים
  • Multiple search