https://heb.proz.com/pools/certified-pros/profile/1978828
 • אתיופיה10:20
Specializing in:
 • טלקומוניקציה
 • רפואי: בריאות הציבור
 • שיווק / מחקר שווקים
 • שירה & ספרות
 • מדעי החברה, סוציולוגיה, אתיקה, וכו'.
 • משפטים (כללי)
 • משפטים: חוזה (חוזים)
 • כללי / שיחה / ברכות / מכתבים
 • אירגונים בינלאומיים/התפתחות/שיתוף פעולה
 • רפואי (כללי)