• הודו
Specializing in:
 • ביטוח
 • כלכלה
 • אוצר (כללי)
 • השקעה / ניירות ערך
 • עיתונאות
 • עסקים/מסחר (כללי)
 • משאבי-אנוש
 • ניהול
 • פרסום / יחסי ציבור
 • סביבה & אקולוגיה

Credentials:

 • U Delhi:
 • מאנגלית להינדית
 • מהינדית לאנגלית
 • Certificate In Punjabi :
 • פנג'אבי

Your current localization setting

עברית

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • חיפוש מונח
 • עבודות
 • פורומים
 • Multiple search