המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

ProZ.com user glossaries » Ömer Faruk Maraş » EN -> TR

Search this personal glossary

Term or phrase:
Glossary:
Languages:
85380 results found. Showing results 1 - 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
LanguagesTermTranslationGlossary name
מגרמנית לטורקיתextrapolation ekstrapolasyon/dışa yayma EN -> TR
מאנגלית לטורקיתvice-versa ve bunun tam tersi EN -> TR
מאנגלית לטורקיתemoticons ifade simgeleri EN -> TR
מטורקית לאנגליתCall-Home Geri Arama Bildirimini Etkinleştirme EN -> TR
מאנגלית לטורקיתinterior joke özel espri EN -> TR
מאנגלית לטורקיתPirate korsan EN -> TR
מאנגלית לטורקיתstalk switch düz gidiş düğmesi EN -> TR
מאנגלית לטורקיתcapstone kilit taşı EN -> TR
מאנגלית לטורקיתPrestressed-Concrete ön gerilimli beton  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתsleeper travers  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתEngineering Specifications mekanik özellikler  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתnormal-track sleepers normal ray traversleri  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתturnout sleepers makas traversleri  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתconcrete strength beton direnci  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתCompressive strength basınç direnci  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתBending tensile strength Bükülme gerilme direnci  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתflexural strength bükülme direnci  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתConcrete aggregate Beton kümesi  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתstipulations şartlar  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתcoarse aggregate fraction kaba küme parçası  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתReinforcement Takviye  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתarrangement ayarlama  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתconfiguration konfigürasyon  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתSurface characteristics Yüzey özellikleri  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתPocket cep  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתcavity structure boşluk yapısı  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתSpalling şişme  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתCastellation tepeleşme  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתFin kanat  EN -> TR
מאנגלית לטורקיתstripping sıyırma  EN -> TR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 הבא   אחרון
User glossaries

Related resources
KudoZ - Translation term help network

Term search - Search millions of terms and translations

KudoZ Open Glossary - Browse old KudoZ terms

Summary of glossaries
DE -> TR  5936
EN -> TR  85380
EN-TR-Computer-IT  13738
TR -> DE  1
Show all glossaries +