המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ארגנטינה


Search the directory of translation agencies in ארגנטינה. You may contact translation companies in ארגנטינה directly via their profiles. Most are willing to provide free quotes.

Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Open
Corporate membership
Open
Country
Open
Languages offered/supportedClear languages
Open
Services/Products Offered
Close
Industries / markets / subject areas
Close
Company size
Close
Job / document types
Close
Supported file types
Close
Standards registry
Close
Standards / certifications
Close
Process / workflow description
Close
Quality process
Close
Keywords
1131 results found. Showing results 1 - 20.

TIME Translations & Training


TIME Translations & Training

logo
TiMe was started in 1991 as a partnership between certified translators Sandra Friese and Gabriela Wolochwianski. Today, we lead a team of translators able to handle large projects meeting tight deadlines. We provide services in three main areas: In-Company English courses, Translation and...
Job / document types: Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Business products, Finance / Banking / Accounting, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Automotive, Compliance, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Real estate, Safety, Social sciences, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Training, Transcriptions, Translation.
Contact: Gabriela Wolochwianski - 54-341-482-8459
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 17)

Flix Translations Group


The power of words

logo
Flix Translations is a translation agency based in Buenos Aires which provides translation and localization solutions in a variety of fields. We apply a strict quality control process from the beginning to the end of each project to meet customers'...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Hardware, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Engineering, Information technology, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Advertising (marketing), Agriculture, Automotive, Electronics, Energy, Financial/markets, Government, Healthcare, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Law/Legal, Management, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Pharmaceutical, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סינית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Clinical Trials, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Internationalization, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Transcriptions, Translation.
Contact: Flix Translations Group SRL
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 11)

TRADUCIRE


Quality - Excellence

logo
Traducire provides translation, interpretation and proofreading services into Spanish, English, Portuguese, Italian, French and German to companies and professionals around the world.

We offer the necessary tools and services to overcome language barriers, bridge cultural gaps, and satisfy current...
Job / document types: Articles, Audio, Books, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Social sciences, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: TRADUCIRE
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (3 entries out of 10)

VERIZIA - Top Translations


Go global with your ideas

logo
Verizia is a translation and localization company that offers a comprehensive service based on a work method developed exclusively to meet each customer’s needs on demanding international markets.

With ten years of experience in the translation industry, Verizia has proven to be a reliable...
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Flyers, Hardware, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Engineering, Information technology, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: סינית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: Verizia - Top Translations Online quoting is available at: http://verizia.com/en/contacto-en/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 38)

Hispano Language Advisory


Your Spanish Partner

logo
Hispano provides high-quality linguistic, cultural advisory and localization services in Spanish, as well as multilingual desktop publishing and project management services. Our philosophy is to work in close collaboration with our clients to deliver successful projects. The strong bonds created...
Job / document types: Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Finance / Banking / Accounting, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Consumer products, Government, Higher Education, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Pharmaceutical, Safety, Security, Social sciences, Software (educational), Software (multimedia), Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Desktop publishing (DTP), Editing, Localization, Project Management, Proofreading, Translation.
Contact: Gabriela Elena Lemoine - +54 (351) 568-3874
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 3)

Postdata Language Services


Translation - Interpretation - Training

logo
Postdata offers high-quality solutions to your language needs. Our team consists of highly experienced native translators and interpreters, as well as professionals with long-term experience in language...
Job / document types: Certificates, Software, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Law/Legal, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia).
Languages offered/supported: גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Editing, Interpreting, Localization, Proofreading, Translation.
Contact: Postdata Language Services ----
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 18)

Amancay Traduzioni


Translations in 35 languages

logo
Amancay Traducciones has been active in the translation business since 2003, and in 2007 acquired accreditation from the Association of Translation Agencies (ATC) in Great Britain: we are the only translating agency in Latin America registered with ATC.

Our company provides translation services in...
Job / document types: Articles, Brochures, Business cards, Catalogs, E-Learning Courses, Hardware, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Software, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Construction, Electronics, Machine tools, Manufacturing/Industrial, Software, Consumer products, Engineering, Healthcare, Information technology, Internet/E-commerce.
Languages offered/supported: סרבית, בוסנית, קרואטית, ערבית, בולגרית, צ׳כית, דנית, גרמנית, הולנדית, אנגלית, ספרדית, אסטונית, פינית, צרפתית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, לטבית, ליטאית, נורבגית, פולנית, רוסית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית, ויאטנמית, סורבית. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Consulting, Document translation, Engineering, Internationalization, Local guides, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Technical writing, Translation.
Contact: Massimo Manzini - +541132212854
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 4)

SpanSource


Spanish Translation by the Pros

logo
"SpanSource is a fast-growing company made up of professionals who have been actively involved in the translation, localization and desktop publishing industries both locally and internationally for over twelve years. We also provide Project Management and Multimedia Engineering...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software, Advertising (marketing), Advertising (media), Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Journalism, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Safety, SAP ERP, Security, Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: גרמנית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית. Is willing to work with other languages upon request. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: SpanSource
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 41)

Leopoldo Gurman


Economist and writer: reliable style.

logo
We specialize in Medicine & Pharmacology; Economics & Finance; Architecture, Urban Planning and Environmental Sciences; and Computers / IT.
Aiki-Translations provides your organization with the best combination of translation, editing, and desktop publishing (DTP) services, so you can access new...
Job / document types: Animation, Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flash files, Flyers, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Environmental, Finance / Banking / Accounting, Information technology, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Business products, Consumer products, Government, Higher Education, Internet/E-commerce, Management, Marketing/Communications, Pharmaceutical, Social sciences, Software, Software (educational).
Languages offered/supported: אנגלית, ספרדית, איטלקית, פורטוגזית. Is willing to work with other languages upon request. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Historical data digitalization, Localization, Proofreading, Subtitling, Translation.
Contact: Leopoldo Gurman

Go Global


Language Consulting

logo
We have a unique, consultative approach to language solutions—one
that anticipates customers’ needs and helps customers remain on the
bleeding edge of innovation.
As a customer-focused organization, we deliver quality, high-value language solutions that help you go to market faster and...
Job / document types: Articles, Audio, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Voice over scripts.
Industries / markets / subject areas: Finance / Banking / Accounting, Healthcare, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software (multimedia), Automotive, Marketing/Communications, Oil, Telecommunications.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Engineering, Glossary/Terminology, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Transcriptions, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: go global - +5411 45160156
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 9)

e-Word


where translations live

logo
Job / document types: Articles, Audio, Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Educational records/documents, Film scripts, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Newsletters, Presentations, Software, Surveys, User guides, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Information technology, Internet/E-commerce, Marketing/Communications, Software, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Business products, Compliance, Consumer products, Defense, Entertainment, Environmental, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Hospitality, Insurance, Investment / Securities, Law/Legal, Logistics, Management, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software (educational), Software (multimedia), Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: אנגלית, ספרדית, פורטוגזית. Is willing to work with other languages upon request. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation.
Contact: eword - +54 9 11 5388-8981 Online quoting is available at: http://www.ewordcenter.com/contact_us.html

Florencia Vita


Sworn Translator

logo
Job / document types: Economic/Trade materials, Manuals (employee), Marketing, Patents, Presentations, Surveys, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Finance / Banking / Accounting, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Telecommunications, Training/Education, Internet/E-commerce, Law/Legal, Marketing/Communications.
Languages offered/supported: אנגלית, ספרדית, איטלקית. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Glossary/Terminology, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Proofreading, Subtitling, Training, Transcriptions, Translation.
Contact: María Florencia Vita

NovaWords Translation Services


Expertise. Efficiency. Excellence.

logo
Backed by 15 years of experience in translation, localization and cultural marketing, we help our clients grow their businesses and engage their global customers.

We have an extensive team of professional linguists specialized in different areas, and the technology, management and quality...
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Hardware, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Architecture, Automotive, Biotechnology, Aerospace, Agriculture, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Hospitality, Information technology, Internet/E-commerce, Law/Legal, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Oil, Pharmaceutical, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: אנגלית, ספרדית, פורטוגזית. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Transcriptions, Translation.
Contact: NOVAWORDS

ON Localization


Linking cultures

logo
ON is a digital Communication company based in Argentina, and subsidiaries in Uruguay and Mexico. Our two divisions: ON Translation and Localization and ON Digital Communications could certainly help you build an effective digital Communication strategy in order to help you launch your...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Healthcare, Information technology, Internet/E-commerce, Software (educational), Advertising (media), Automotive, Business products, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Finance (Microfinance), Government, Higher Education, Hospitality, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: אנגלית, ספרדית, פורטוגזית. Is willing to work with other languages upon request. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Content development, Content management, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Summarizing, Tools/Technology systems, Training, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: ON Localization - 54-351-4656319 Online quoting is available at:

Lucia Leszinsky


ProZ.com member services

Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Electronics, Law/Legal, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Lucia Leszinsky

Julia Figueroa


Professional Certified Translators

Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: אנגלית, ספרדית. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Summarizing, Technical writing, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: Julia Figueroa - +5411 4780-4784

Caractères Sud Francia


Multilingual solutions

logo
With over 10 years of experience in both local and international markets, Caractères Sud is a well-established multilingual services agency that has extensive experience within a diverse field of specialisations. Our comprehensive approach encompasses the whole spectrum of communication needs in...
Job / document types: Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flyers, Help files, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Finance / Banking / Accounting, Information technology, Law/Legal, Tourism, Advertising (marketing), Advertising (media), Architecture, Art/literary, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Real estate, Safety, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Training/Education.
Languages offered/supported: גרמנית, הולנדית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, פורטוגזית. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Internationalization, Interpreting, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Technical writing, Transcreation, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Caractères Sud Francia

Linkkservicesworld LTD


Just high standards

logo
We are a freelancing community, high qualifying multilingual workers. Passionate, objective. Your project is our key to offer you the best experience; we are looking to set an excellent deal. We manage all type of files and languages and we edit to your request. We use different and several banks...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Environmental Engineering, Information technology, Manufacturing/Industrial, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Tourism, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Joel Pina Diaz - 022442953 Online quoting is available at: http://damaxiom.wix.com/linkkworld
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 5)

Silvina


Association with skilled professionals

Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית, פורטוגזית. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content development, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Language training, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Search Engine Optimization, Software design, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Tools/Technology systems, Training, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Silvina

GY Translations


Medicine and Clinical Trials

logo
We provide translations for clinical trials and regulatory affairs departments. We work with CROs, pharmaceutical companies and health care...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Medical records/documents, Patents, Presentations, Scientific , User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Biotechnology, Chemical, Healthcare, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Compliance, Insurance, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications.
Languages offered/supported: גרמנית, אנגלית, ספרדית, צרפתית, איטלקית. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Clinical Trials, Content development, Content management, Copywriting, Document translation, Editing, Internationalization, Localization, Project Management, Proofreading, Scriptwriting, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Transcriptions, Translation.
Contact: Yasmin Alexandra Pyrih - +1 (646) 736 7893 Online quoting is available at: http://yasmintranslations.com/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 2)
1131 results found. Showing results 1 - 20.

Translation agencies in: Argentina | France | Italy | United States | Germany | Uruguay | United Kingdom