המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Columbus + Partners


Team information
Description:No description

Team leader
Przemek Kalemba
Przemek Kalemba
On-time and Competitive, Trans Degree
הממלכה המאוחדת
Project Coordinator
Columbus Translations and Subtitling

1 team member
Alina - Maria Chiteala
Alina - Maria Chiteala
Experience in Technical Translations
רומניה
KudoZ: 8
BrowniZ: 7946
מאנגלית לרומנית
מרומנית לאנגלית
מצרפתית לרומנית
(4 more)