המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Scandinavian Language Services

Success through Quality

http://heb.proz.com/team/2495

Team information
Description:Scandinavian Language Services is a team of professional translators located in the Unites States and in Europe.

Take advantage of working directly with professional translators, by sending an email. You will receive a free quote.
Team language pairs (4):
  • מאנגלית לדנית
  • מדנית לאנגלית
  • מנורבגית לאנגלית
  • משוודית לאנגלית

Team leader
Hanne Rask Sonderborg
Hanne Rask Sonderborg
Native Dane and Long-Time U.S. Resident
Hanne Rask Sonderborg
Cand.Mag. from the University of Aarhus, Denmark, ATA, NETA, 11 years of experience


4 team members
Christian Schoenberg
Christian Schoenberg
Nordic Legal Language Solutions
ארצות הברית
KudoZ: 590
BrowniZ: 2859
מדנית לאנגלית
משוודית לאנגלית
מנורבגית לאנגלית
(1 more)
Alice Wolfe, DDS
Alice Wolfe, DDS
Professional, medical Danish translation
ארצות הברית
KudoZ: 485
BrowniZ: 8884
מאנגלית לדנית
מדנית לאנגלית
Helle Gylling
Helle Gylling
Medical, pharmaceutical, chemical
ארצות הברית
KudoZ: 16
BrowniZ: 535
מאנגלית לדנית
מדנית לאנגלית
Charles Ek
Charles Ek
Your meaning, from your words and mine
ארצות הברית
KudoZ: 2183
BrowniZ: 1233
מנורבגית לאנגלית
מדנית לאנגלית
משוודית לאנגלית
(2 more)