המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Magic Words


Team information
Description:A mutually beneficial association of translators, writers and linguists who seek to expand their horizons and perfect the music of their translations.

Team leader
Kelly Harrison
Kelly Harrison
Weaver of wor(l)ds
צרפת

1 team member
michaelJ
michaelJ
Catherine&Maria Popczyk Translation Serv
צרפת
KudoZ: 4
BrowniZ: 50
מצרפתית לפולנית
מפולנית לצרפתית
מאיטלקית לפולנית
(2 more)Translation teams
Cooperative groups of translators