המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

C&A Translations


Team information
Description:No description

Team leader
Thomas Carmody
Thomas Carmody
Highest Quality, Rapid Turnaround
אוסטרליה

1 team member
Carolina Alberca
Carolina Alberca
Best in Legal, Technical and Financial
אוסטרליה
BrowniZ: 786
מאנגלית לספרדית
מצרפתית לספרדית
מיפנית לספרדית
(3 more)Translation teams
Cooperative groups of translators