המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

UNESCO alumni


Team information
Description:A team of professional translators graduated from the UNESCO Chair in Translation Studies and Intercultural Communication

Team leader
Agnieszka Stachurska
Agnieszka Stachurska
European Master in Translation
פולין
University of Barcelona, MA-Uniwersytet Jagiellonski, the UNESCO UNESCO Chair in Translation Studies and Intercultural Communication (European Master in Translation)

2 team members
gajevka
gajevka
פולין
BrowniZ: 300
מספרדית לפולנית
מאנגלית לפולנית
מספרדית לאנגלית
(3 more)
Agata Rygielska
פולין
BrowniZ: 300
מאנגלית לפולנית
מאיטלקית לפולנית
מפולנית לאיטלקית
(1 more)Translation teams
Cooperative groups of translators