המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Germanic and Romance Languages Specialists

Quality translations, on-time delivery and excellent service

http://heb.proz.com/team/332

Team information
Description:A team of translators that specialises in the major Germanic and Romance Languages. We work together for proofreading each other's material and supplying a quality translation whenever this is needed.
Team language pairs (7):
  • מאנגלית להולנדית: €0.09
  • מאנגלית לפלמית: €0.09
  • מאנגלית לצרפתית: €0.09
  • מהולנדית לצרפתית: €0.09
  • מפלמית לצרפתית: €0.09
  • משוודית להולנדית: €0.10
  • משוודית לפלמית: €0.10

Team leader
Tim van den Oudenhoven
Tim van den Oudenhoven
Quality medical translations
גרמניה

2 team members
Kobe Vander Beken
Kobe Vander Beken
Translator- Interpreter
פרו
KudoZ: 125
BrowniZ: 9612
מאנגלית להולנדית
מספרדית להולנדית
מאנגלית לפלמית
(3 more)