המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Polish and English Medical Translators

Professional and Accurate

http://heb.proz.com/team/343

Team information
Description:No description
Team language pairs (3):
  • מאנגלית לפולנית
  • מאנגלית לפולנית: 0.09 Euros per word
  • מפולנית לאנגלית: 0.09 Euros per word

Team leader
EDITH NKWOCHA
EDITH NKWOCHA
Life Sciences, Financials, Fashion
אנדורה
Edith Nkwocha

1 team memberTranslation teams
Cooperative groups of translators