המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Phoenix III

Accuracy and reliability. Exactitud y cumplimiento.

http://heb.proz.com/team/3451

Team information
Description:This team was created for our mutual benefit. As a team we can undertake your major project apportion it among ourselves and see it through, from start to finish. As linguists, we can benefit by working together and sharing the responsibility. This can result in substantial savings to you the agency, since you do not have to deal with several linguists with different styles and several proofreaders. One team of linguists at your service.

We translate Spanish in all variants and English in all variants.
Proofreading
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לספרדית: To be agreed. No job too big!
  • מספרדית לאנגלית: Negociable. Podemos manejar cualquier volumen.

Team leader
Phoenix III
Phoenix III
True words...
ארצות הברית
More than 60 years of combined translating experience at your service.

2 team members
Language Connection
Language Connection
Translations, Interpretations, Video Sub
פנמה
BrowniZ: 1295
מאנגלית לספרדית
מספרדית לאנגלית
מספרדית לפורטוגזית
(1 more)
acetran
acetran
Ace Translator
הודו
KudoZ: 389
BrowniZ: 13055
מאנגלית להינדית
מהינדית לאנגלית
אנגלית
(19 more)