המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

AQuality Team

Your A-Quality choice

http://heb.proz.com/team/769

Team information
Description:No description
Team language pairs (10) Show all:
  • מאיטלקית לבולגרית
  • מאיטלקית לרוסית
  • מאנגלית לאיטלקית
  • מאנגלית לבולגרית
  • מאנגלית לרוסית
  • מבולגרית לאיטלקית
  • מבולגרית לרוסית
  • מפולנית לרוסית
  • מרוסית לאיטלקית
  • מרוסית לבולגרית

Team leader
Natalya Danilova
Natalya Danilova
Fashion, marketing and technical texts
הפדרציה הרוסית
Natalya Danilova
With us QUALITY isn't a matter of choice: it's a matter of fact.


3 team members
Gennady Lapardin
Gennady Lapardin
Accurate & Full & Adequate
הפדרציה הרוסית
KudoZ: 696
BrowniZ: 2768
מאיטלקית לרוסית
מאנגלית לרוסית
מרוסית לאיטלקית
(3 more)
Welcome !
Because You're Worth It !
Nadejda Volkova
Traduzioni professionali
איטליה
KudoZ: 1191
BrowniZ: 3688
מאיטלקית לרוסית
מאנגלית לרוסית
מרוסית לאיטלקית
(2 more)Translation teams
Cooperative groups of translators