המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Legal translators

Arabicizing the laws

http://heb.proz.com/team/904

Team information
Description:I would like to honorably ask you to join our team where our colleagues can directly and effectively benefit from your intensive experience and professionalism.
Team language pairs (2):
  • מאנגלית לערבית
  • מערבית לאנגלית

Team leader
Ayman Medarwash
Ayman Medarwash
Quality translation is a fine art!
ארצות הברית
I suggest Ahmed Wahdan Leader for this team

1 team member