המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Lingua Concept

Perfect in every detail!

http://heb.proz.com/team/997

Team information
Description:A team of translators with professional background and over 6 years' experience provides high quality language solutions in the following spheres: Marketing, Management, Hospitality & Tourism, Human Resources, Law: Contracts, IT, Metallurgy, Air Space.

We respect your requirements and deadlines.

Working pairs:
English > Russian, Ukrainian;
French > Russian, Ukrainian;
German > Russian, Ukrainian;
Russian, Ukrainian > English.
Team language pairs (8):
  • מאוקראינית לאנגלית
  • מאנגלית לאוקראינית
  • מאנגלית לרוסית
  • מגרמנית לאוקראינית
  • מגרמנית לרוסית
  • מצרפתית לאוקראינית
  • מצרפתית לרוסית
  • מרוסית לאנגלית

Team leader
Oksana Rozhko
Oksana Rozhko
Thorough and precise translation
אוקראינה
Dnipropetrovsk National University (Ukraine), MA-Dnipropetrovsk National University (Ukraine)


2 team members
Ksenia Ghavrish
Ksenia Ghavrish
Yes, I can! :)
BrowniZ: 465
מאנגלית לרוסית
מאנגלית לאוקראינית
מרוסית לאנגלית
(6 more)
will contribute all my efforts to help you and your business implementing my professional background and extensive knowledge.Translation teams
Cooperative groups of translators