Krishna Translations

Lowest Price Accurate translation, DTP

Established in 2003
ProZ.com member since Dec 2007

Krishna Translations / Nitin Goyal

חזור לרשימת ספקי עבודה
גישתך למידע ברשומת Blue Board זו מוגבלת. כדי לקבל גישה מלאה, בחן את אפשרויות התשלום הבאות.

חברות ב-ProZ.com
חברי ProZ.com נהנים מגישה בלתי מוגבלת לכל רשומות Blue Board. זה כולל גישה מלאה לפרטי יצירת קשר של ספקי עבודה, דירוגי LWA, והערות הכלולות בהתייחסויות ספק העבודה. חברי ProZ.com נהנים גם מהאפשרות לפנות אל ספקי עבודה שמקבלים פניות מפרילנסרים.


נקודות Browniz
אפשר לזכות בנקודות Browniz על ידי תרומה לאתר במגוון דרכים. מי שאינם חברים רשאים לפדות 50 נקודות Browniz כדי להציג רשומה בודדת. (לאחר התשלום, הרשומה (ובכלל זה LWA והערות) תישאר נראית לצמיתות.)

עליך להיות רשום כדי לצבור browniz.

מזומן מארנק ProZ.com
ניתן להפקיד סכומי כסף קטנים ב"ארנק" ProZ.com שישמשו לרכישת זכויות מסוימות השמורות לחברים בלבד בעת שימוש באתר. הצגת רשומת Blue Board אחת עולה 0.50$. (לאחר התשלום, הרשומה (ובכלל זה LWA והערות) תישאר נראית לצמיתות.)
עליך להיות רשום כדי להשתמש בארנק שלך.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
5 501 entries
Past 12 months:
5 51 entries


סיכום התייחסויות

תאריך נותן שירות Service provider KudoZ - browniz הערה LWA סבירות לעבוד שוב
Aug 15
גישה הוגבלה
0 - 250
5
Jul 24
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Jul 23
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jul 23
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Jul 23
גישה הוגבלה
38 - 306
5
Jul 19
גישה הוגבלה
4 - 348
5
Jun 23
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Jun 23
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jun 4
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jun 3
גישה הוגבלה
0 - 250
5
May 18
גישה הוגבלה
0 - 300
5
May 15
גישה הוגבלה
129 - 428
5
May 1
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Apr 21
גישה הוגבלה
0 - 1090
5
Apr 17
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Apr 12
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Apr 9
גישה הוגבלה
102 - 5322
5
Apr 4
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Mar 18
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Mar 9
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Mar 8
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Feb 21
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Feb 18
גישה הוגבלה
0 - 550
5
Jan 27
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Jan 18
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jan 7
גישה הוגבלה
0 - 358
5
Dec 25 '16
גישה הוגבלה
0 - 390
5
Dec 22 '16
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Dec 4 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Nov 25 '16
גישה הוגבלה
0 - 65
5
Nov 21 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Nov 11 '16
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Oct 31 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Oct 29 '16
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Oct 22 '16
גישה הוגבלה
0 - 305
5
Oct 16 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Oct 7 '16
גישה הוגבלה
0 - 5
5
Sep 27 '16
גישה הוגבלה
0 - 420
5
Sep 27 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Sep 26 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Sep 25 '16
גישה הוגבלה
0 - 565
5
Sep 24 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Sep 22 '16
גישה הוגבלה
0 - 469
5
Sep 21 '16
גישה הוגבלה
150 - 475
5
Sep 7 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Sep 5 '16
גישה הוגבלה
0 - 500
5
Sep 4 '16
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Aug 29 '16
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Aug 27 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Aug 25 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Aug 25 '16
גישה הוגבלה
32 - 300
5
Aug 16 '16
גישה הוגבלה
4 - 238
5
Aug 7 '16
גישה הוגבלה
4 - 6253
5
Jul 19 '16
גישה הוגבלה
30 - 514
5
Jul 13 '16
גישה הוגבלה
1131 - 8941
5
Jul 4 '16
גישה הוגבלה
81 - 5850
5
Jul 4 '16
גישה הוגבלה
0 - 358
5
Jun 28 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jun 21 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
May 31 '16
גישה הוגבלה
68 - 1988
5
May 29 '16
גישה הוגבלה
4 - 15
5
Apr 19 '16
גישה הוגבלה
87 - 2576
5
Apr 19 '16
גישה הוגבלה
52 - 9335
5
Apr 13 '16
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Mar 31 '16
גישה הוגבלה
585 - 3192
5
Mar 31 '16
גישה הוגבלה
0 - 455
5
Mar 28 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Mar 24 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Mar 21 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Mar 8 '16
גישה הוגבלה
0 - 0
5
Mar 7 '16
גישה הוגבלה
31 - 2785
5
Mar 4 '16
גישה הוגבלה
0 - 303
5
Mar 4 '16
גישה הוגבלה
0 - 440
5
Feb 24 '16
גישה הוגבלה
12 - 633
5
Feb 23 '16
גישה הוגבלה
44 - 608
5
Feb 22 '16
גישה הוגבלה
159 - 93869
5
Feb 22 '16
גישה הוגבלה
8 - 1821
5
Feb 22 '16
גישה הוגבלה
68 - 4582
5
Feb 20 '16
גישה הוגבלה
0 - 4873
5
Feb 18 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Feb 18 '16
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Feb 18 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Feb 10 '16
גישה הוגבלה
2241 - 8892
5
Feb 5 '16
גישה הוגבלה
48 - 500
5
Feb 2 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jan 25 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jan 21 '16
גישה הוגבלה
12 - 765
5
Jan 18 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jan 18 '16
גישה הוגבלה
0 - 255
5
Jan 11 '16
גישה הוגבלה
0 - 360
5
Jan 10 '16
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jan 4 '16
גישה הוגבלה
0 - 17002
5
Jan 2 '16
גישה הוגבלה
56 - 3743
5
Dec 30 '15
גישה הוגבלה
4 - 263
5
Dec 7 '15
גישה הוגבלה
8 - 3339
5
Dec 3 '15
גישה הוגבלה
12 - 115
5
Nov 22 '15
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Nov 21 '15
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Nov 16 '15
גישה הוגבלה
2002 - 2443
5
Nov 16 '15
גישה הוגבלה
809 - 8421
5
Nov 13 '15
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Nov 10 '15
גישה הוגבלה
0 - 650
5
Nov 6 '15
גישה הוגבלה
713 - 4766
5
Nov 6 '15
גישה הוגבלה
0 - 250
5
Nov 5 '15
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Nov 5 '15
גישה הוגבלה
0 - 308
5
Nov 5 '15
גישה הוגבלה
914 - 2644
5
Oct 30 '15
גישה הוגבלה
4 - 521
5
Oct 16 '15
גישה הוגבלה
4 - 400
5
Oct 9 '15
גישה הוגבלה
0 - 605
5
Sep 30 '15
גישה הוגבלה
0 - 565
5
Sep 13 '15
גישה הוגבלה
348 - 28291
5
Aug 23 '15
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Aug 23 '15
גישה הוגבלה
0 - 415
5
Aug 21 '15
גישה הוגבלה
0 - 550
5
Aug 20 '15
גישה הוגבלה
4 - 1236
5
Aug 18 '15
גישה הוגבלה
222 - 1494
5
Aug 18 '15
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Aug 17 '15
גישה הוגבלה
336 - 12488
5
Aug 7 '15
גישה הוגבלה
4 - 238
5
Jul 29 '15
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jul 28 '15
גישה הוגבלה
4 - 362
5
Jul 24 '15
גישה הוגבלה
0 - 6350
5
Jul 24 '15
גישה הוגבלה
4 - 6253
5
Jul 22 '15
גישה הוגבלה
24 - 14392
5
Jul 19 '15
גישה הוגבלה
0 - 356
5
Jun 19 '15
גישה הוגבלה
0 - 783
5
Jun 12 '15
גישה הוגבלה
938 - 3975
5
Jun 11 '15
גישה הוגבלה
8 - 7910
5
Jun 9 '15
גישה הוגבלה
0 - 500
5
May 20 '15
גישה הוגבלה
0 - 350
5
May 11 '15
גישה הוגבלה
20 - 3338
5
May 5 '15
גישה הוגבלה
4 - 15
5
Apr 30 '15
גישה הוגבלה
129 - 428
5
Apr 20 '15
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Apr 14 '15
גישה הוגבלה
81 - 5850
5
Apr 6 '15
גישה הוגבלה
68 - 1988
5
Mar 25 '15
גישה הוגבלה
8 - 593
5
Mar 25 '15
גישה הוגבלה
87 - 2576
5
Mar 22 '15
גישה הוגבלה
7 - 9636
5
Mar 19 '15
גישה הוגבלה
58 - 6507
5
Mar 14 '15
גישה הוגבלה
0 - 405
5
Mar 11 '15
גישה הוגבלה
16 - 4743
5
Mar 11 '15
גישה הוגבלה
0 - 100
5
Mar 4 '15
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Mar 4 '15
גישה הוגבלה
8 - 678
5
Feb 20 '15
גישה הוגבלה
139 - 2278
5
Feb 17 '15
גישה הוגבלה
4 - 608
5
Jan 19 '15
גישה הוגבלה
0 - 2060
5
Jan 15 '15
גישה הוגבלה
0 - 1010
5
Jan 13 '15
גישה הוגבלה
32 - 477
5
Jan 13 '15
גישה הוגבלה
0 - -50
5
Jan 12 '15
גישה הוגבלה
0 - 565
5
Jan 8 '15
גישה הוגבלה
564 - 12056
5
Jan 8 '15
גישה הוגבלה
528 - 5496
5
Jan 8 '15
גישה הוגבלה
518 - 15595
5
Jan 8 '15
גישה הוגבלה
30 - 514
5
Jan 7 '15
גישה הוגבלה
0 - 1350
5
Jan 4 '15
גישה הוגבלה
107 - 3315
5
Jan 4 '15
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Jan 4 '15
גישה הוגבלה
1177 - 956
5
Dec 23 '14
גישה הוגבלה
0 - 419
5
Dec 17 '14
גישה הוגבלה
0 - 17002
5
Dec 16 '14
גישה הוגבלה
0 - 641
5
Dec 15 '14
גישה הוגבלה
35 - 540
5
Dec 10 '14
גישה הוגבלה
76 - 530
5
Dec 9 '14
גישה הוגבלה
20 - 7942
5
Nov 23 '14
גישה הוגבלה
0 - 2063
5
Oct 21 '14
גישה הוגבלה
0 - 189
5
Oct 18 '14
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Sep 30 '14
גישה הוגבלה
4 - 400
5
Sep 26 '14
גישה הוגבלה
0 - 410
5
Sep 18 '14
גישה הוגבלה
0 - 360
5
Sep 15 '14
גישה הוגבלה
40 - 3969
5
Sep 11 '14
גישה הוגבלה
585 - 3192
5
Sep 3 '14
גישה הוגבלה
0 - 650
5
Aug 30 '14
גישה הוגבלה
0 - 750
5
Aug 29 '14
גישה הוגבלה
29 - 3499
5
Aug 22 '14
גישה הוגבלה
68 - 1173
5
Aug 18 '14
גישה הוגבלה
2223 - 3283
5
Aug 18 '14
גישה הוגבלה
0 - 415
5
Aug 18 '14
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Aug 18 '14
גישה הוגבלה
4 - 1236
5
Aug 17 '14
גישה הוגבלה
23 - 721
5
Aug 16 '14
גישה הוגבלה
336 - 12488
5
Aug 15 '14
גישה הוגבלה
16 - 226
5
Aug 4 '14
גישה הוגבלה
0 - 480
5
Jul 29 '14
גישה הוגבלה
0 - 605
5
Jul 24 '14
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jul 21 '14
גישה הוגבלה
4 - 6253
5
Jul 20 '14
גישה הוגבלה
58 - 3869
5
Jul 20 '14
גישה הוגבלה
0 - 1410
5
Jul 20 '14
גישה הוגבלה
4 - 2036
5
Jul 20 '14
גישה הוגבלה
614 - 3824
5
Jul 1 '14
גישה הוגבלה
24 - 14392
5
Jun 24 '14
גישה הוגבלה
425 - 1489
5
Jun 16 '14
גישה הוגבלה
0 - 4873
5
Jun 16 '14
גישה הוגבלה
8 - 2254
5
Jun 16 '14
גישה הוגבלה
56 - 3743
5
Jun 15 '14
גישה הוגבלה
11 - 383
5
Jun 13 '14
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Jun 9 '14
גישה הוגבלה
4 - 2220
5
Jun 4 '14
גישה הוגבלה
8 - 10343
5
Jun 3 '14
גישה הוגבלה
938 - 3975
5
Jun 2 '14
גישה הוגבלה
31 - 1353
5
May 27 '14
גישה הוגבלה
4 - 528
5
May 24 '14
גישה הוגבלה
0 - 400
5
May 24 '14
גישה הוגבלה
4 - 450
5
May 23 '14
גישה הוגבלה
4 - 9830
5
May 22 '14
גישה הוגבלה
57 - 3768
5
Apr 28 '14
גישה הוגבלה
8 - 1821
5
Apr 28 '14
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Apr 28 '14
גישה הוגבלה
4 - 8668
5
Apr 27 '14
גישה הוגבלה
129 - 428
5
Apr 19 '14
גישה הוגבלה
24 - 3467
5
Apr 15 '14
גישה הוגבלה
0 - 783
5
Apr 5 '14
גישה הוגבלה
24 - 4067
5
Apr 5 '14
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Apr 4 '14
גישה הוגבלה
0 - 468
5
Mar 23 '14
גישה הוגבלה
68 - 2185
5
Mar 22 '14
גישה הוגבלה
81 - 5850
5
Mar 21 '14
גישה הוגבלה
7 - 9636
5
Mar 19 '14
גישה הוגבלה
87 - 2576
5
Mar 19 '14
גישה הוגבלה
68 - 1988
5
Mar 17 '14
גישה הוגבלה
126 - 831
5
Mar 1 '14
גישה הוגבלה
0 - 1850
5
Feb 26 '14
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Feb 19 '14
גישה הוגבלה
1039 - 5882
5
Feb 5 '14
גישה הוגבלה
8 - 4813
5
Dec 17 '13
גישה הוגבלה
8 - 557
5
Dec 17 '13
גישה הוגבלה
0 - 650
5
Dec 17 '13
גישה הוגבלה
564 - 12056
5
Dec 5 '13
גישה הוגבלה
8 - 1038
5
Dec 1 '13
גישה הוגבלה
0 - 253
5
Nov 14 '13
גישה הוגבלה
0 - 2063
5
Oct 18 '13
גישה הוגבלה
858 - 9500
5
Oct 18 '13
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Oct 17 '13
גישה הוגבלה
278 - 18077
5
Oct 16 '13
גישה הוגבלה
914 - 3904
5
Oct 4 '13
גישה הוגבלה
0 - 189
5
Oct 3 '13
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Sep 28 '13
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Sep 24 '13
גישה הוגבלה
1837 - 3804
5
Sep 18 '13
גישה הוגבלה
0 - 600
5
Sep 11 '13
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Sep 11 '13
גישה הוגבלה
128 - 760
5
Sep 4 '13
גישה הוגבלה
8 - 3339
5
Sep 3 '13
גישה הוגבלה
19 - 913
5
Aug 23 '13
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Aug 17 '13
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Aug 16 '13
גישה הוגבלה
0 - 650
5
Aug 15 '13
גישה הוגבלה
0 - 355
5
Aug 13 '13
גישה הוגבלה
23 - 721
5
Aug 10 '13
גישה הוגבלה
1803 - 6225
5
Aug 9 '13
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Aug 9 '13
גישה הוגבלה
19 - 733
5
Aug 8 '13
גישה הוגבלה
4 - 1236
5
Jul 30 '13
גישה הוגבלה
6 - 296
5
Jul 29 '13
גישה הוגבלה
0 - 455
5
Jul 21 '13
גישה הוגבלה
0 - 17002
5
Jul 19 '13
גישה הוגבלה
4 - 6253
5
Jul 10 '13
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jul 9 '13
גישה הוגבלה
2223 - 3283
5
Jun 27 '13
גישה הוגבלה
0 - 800
5
Jun 21 '13
גישה הוגבלה
0 - 1755
5
Jun 14 '13
גישה הוגבלה
0 - 455
5
Jun 13 '13
גישה הוגבלה
425 - 1489
5
Jun 12 '13
גישה הוגבלה
24 - 14392
5
Jun 12 '13
גישה הוגבלה
0 - 168
5
Jun 12 '13
גישה הוגבלה
12 - 400
5
Jun 10 '13
גישה הוגבלה
56 - 3743
5
Jun 5 '13
גישה הוגבלה
24 - 740
5
Jun 5 '13
גישה הוגבלה
61 - 3959
5
Jun 5 '13
גישה הוגבלה
20 - 3756
5
Jun 4 '13
גישה הוגבלה
0 - 500
5
Jun 4 '13
גישה הוגבלה
0 - 2500
5
May 15 '13
גישה הוגבלה
938 - 3975
5
May 13 '13
גישה הוגבלה
4 - 263
5
May 2 '13
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Apr 5 '13
גישה הוגבלה
251 - 1715
5
Mar 11 '13
גישה הוגבלה
38 - 1977
5
Mar 11 '13
גישה הוגבלה
8 - 2254
5
Mar 10 '13
גישה הוגבלה
0 - 82
5
Mar 10 '13
גישה הוגבלה
0 - 600
5
Mar 9 '13
גישה הוגבלה
19 - 1171
5
Mar 8 '13
גישה הוגבלה
713 - 4766
5
Mar 7 '13
גישה הוגבלה
525 - 1820
5
Mar 7 '13
גישה הוגבלה
0 - 465
5
Mar 7 '13
גישה הוגבלה
0 - 535
5
Mar 6 '13
גישה הוגבלה
7 - 9636
5
Mar 5 '13
גישה הוגבלה
212 - 2654
5
Mar 5 '13
גישה הוגבלה
914 - 2644
5
Mar 3 '13
גישה הוגבלה
0 - 2649
5
Mar 2 '13
גישה הוגבלה
68 - 1988
5
Feb 26 '13
גישה הוגבלה
0 - 650
5
Feb 25 '13
גישה הוגבלה
8 - 10343
5
Feb 25 '13
גישה הוגבלה
0 - 460
5
Feb 1 '13
גישה הוגבלה
139 - 2665
5
Feb 1 '13
גישה הוגבלה
28 - 2561
5
Jan 25 '13
גישה הוגבלה
169 - 30363
5
Jan 24 '13
גישה הוגבלה
0 - 1713
5
Jan 23 '13
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Jan 10 '13
גישה הוגבלה
57 - 3634
5
Jan 5 '13
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Jan 4 '13
גישה הוגבלה
75 - 1272
5
Jan 2 '13
גישה הוגבלה
239 - 1133
5
Dec 31 '12
גישה הוגבלה
68 - 2185
5
Dec 19 '12
גישה הוגבלה
87 - 2576
5
Dec 17 '12
גישה הוגבלה
0 - 1010
5
Dec 4 '12
גישה הוגבלה
0 - 1742
5
Dec 4 '12
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Nov 28 '12
גישה הוגבלה
1070 - 17062
5
Nov 28 '12
גישה הוגבלה
294 - 2079
5
Nov 22 '12
גישה הוגבלה
478 - 1464
5
Nov 22 '12
גישה הוגבלה
31 - 1353
5
Oct 30 '12
גישה הוגבלה
4 - 500
5
Oct 30 '12
גישה הוגבלה
0 - 160
5
Oct 29 '12
גישה הוגבלה
129 - 428
5
Oct 25 '12
גישה הוגבלה
0 - 615
5
Oct 16 '12
גישה הוגבלה
8 - 557
5
Oct 16 '12
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Oct 13 '12
גישה הוגבלה
518 - 15595
5
Oct 12 '12
גישה הוגבלה
147 - 5049
5
Oct 7 '12
גישה הוגבלה
159 - 93869
5
Oct 7 '12
גישה הוגבלה
4 - 1572
5
Oct 7 '12
גישה הוגבלה
1039 - 5882
5
Oct 7 '12
גישה הוגבלה
1584 - 1693
5
Oct 6 '12
גישה הוגבלה
0 - 1650
5
Oct 6 '12
גישה הוגבלה
47 - 806
5
Oct 6 '12
גישה הוגבלה
16 - 5965
5
Oct 5 '12
גישה הוגבלה
0 - 999
5
Oct 4 '12
גישה הוגבלה
101 - 8383
5
Oct 4 '12
גישה הוגבלה
527 - 81
5
Oct 4 '12
גישה הוגבלה
12 - 3174
5
Oct 4 '12
גישה הוגבלה
52 - 1218
5
Sep 30 '12
גישה הוגבלה
67 - 408
5
Sep 29 '12
גישה הוגבלה
0 - 189
5
Sep 28 '12
גישה הוגבלה
24 - 4067
5
Sep 8 '12
גישה הוגבלה
0 - 2063
5
Sep 8 '12
גישה הוגבלה
0 - 562
5
Sep 8 '12
גישה הוגבלה
35 - 540
5
Sep 4 '12
גישה הוגבלה
51 - 6089
5
Aug 28 '12
גישה הוגבלה
278 - 18077
5
Aug 21 '12
גישה הוגבלה
68 - 4582
5
Aug 20 '12
גישה הוגבלה
0 - 370
5
Aug 7 '12
גישה הוגבלה
8 - 240
5
Jul 27 '12
גישה הוגבלה
0 - 2363
5
Jul 22 '12
גישה הוגבלה
4 - 375
5
Jul 17 '12
גישה הוגבלה
20 - 7942
5
Jul 11 '12
גישה הוגבלה
4 - 6253
5
Jul 10 '12
גישה הוגבלה
0 - 750
5
Jul 5 '12
גישה הוגבלה
0 - 300
5
Jul 5 '12
גישה הוגבלה
68 - 1173
5
Jul 2 '12
גישה הוגבלה
174 - 28180
5
May 17 '12
גישה הוגבלה
0 - 499
5
May 7 '12
גישה הוגבלה
14 - 3426
5
Apr 30 '12
גישה הוגבלה
8 - 356
5
Apr 28 '12
גישה הוגבלה
0 - 200
5
Apr 22 '12
גישה הוגבלה
56 - 3743
5
Apr 20 '12
גישה הוגבלה
0 - 1755
5
Apr 8 '12
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Apr 5 '12
גישה הוגבלה
938 - 3975
5
Apr 4 '12
גישה הוגבלה
0 - 750
5
Mar 25 '12
גישה הוגבלה
0 - 2536
5
Mar 20 '12
גישה הוגבלה
0 - 725
5
Mar 19 '12
גישה הוגבלה
1255 - 37298
5
Feb 29 '12
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Feb 27 '12
גישה הוגבלה
189 - 2717
5
Feb 16 '12
גישה הוגבלה
625 - 1482
5
Jan 31 '12
גישה הוגבלה
19 - 659
5
Jan 24 '12
גישה הוגבלה
868 - 24001
5
Jan 22 '12
גישה הוגבלה
2006 - 1155
5
Jan 22 '12
גישה הוגבלה
0 - 455
5
Jan 21 '12
גישה הוגבלה
0 - 375
5
Jan 21 '12
גישה הוגבלה
564 - 12056
5
Jan 19 '12
גישה הוגבלה
0 - -50
5
Jan 19 '12
גישה הוגבלה
0 - 1090
5
Jan 16 '12
גישה הוגבלה
7 - 9636
5
Jan 11 '12
גישה הוגבלה
0 - -50
5
Jan 11 '12
גישה הוגבלה
4 - 450
5
Dec 29 '11
גישה הוגבלה
12 - 2140
5
Dec 29 '11
גישה הוגבלה
0 - 455
5
Dec 26 '11
גישה הוגבלה
0 - 305
5
Dec 24 '11
גישה הוגבלה
108 - 6854
5
Dec 24 '11
גישה הוגבלה
8 - 703
5
Dec 23 '11
גישה הוגבלה
0 - 505
5
Dec 10 '11
גישה הוגבלה
35 - 1439
5
Oct 22 '11
גישה הוגבלה
1074 - 5765
5
Oct 22 '11
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Oct 18 '11
גישה הוגבלה
4 - 1312
5
Oct 15 '11
גישה הוגבלה
27 - 55919
5
Oct 14 '11
גישה הוגבלה
12 - 2090
5
Oct 14 '11
גישה הוגבלה
16 - 3393
5
Oct 3 '11
גישה הוגבלה
127 - 31870
5
Oct 2 '11
גישה הוגבלה
236 - 1019
5
Sep 27 '11
גישה הוגבלה
58 - 6507
5
Sep 25 '11
גישה הוגבלה
24 - 14392
5
Sep 19 '11
גישה הוגבלה
4 - 415
5
Sep 14 '11
גישה הוגבלה
0 - 2150
5
Sep 8 '11
גישה הוגבלה
0 - 168
5
Sep 7 '11
גישה הוגבלה
57 - 3634
5
Sep 7 '11
גישה הוגבלה
4 - 9107
5
Sep 6 '11
גישה הוגבלה
0 - 360
5
Aug 25 '11
גישה הוגבלה
0 - 1010
5
Aug 23 '11
גישה הוגבלה
101 - 8383
5
Aug 22 '11
גישה הוגבלה
0 - 189
5
Aug 20 '11
גישה הוגבלה
16 - 2687
5
Aug 9 '11
גישה הוגבלה
0 - 550
5
Aug 9 '11
גישה הוגבלה
87 - 2576
5
Aug 6 '11
גישה הוגבלה
2223 - 3283
5
Jul 30 '11
גישה הוגבלה
4 - 751
5
Jul 27 '11
גישה הוגבלה
8 - 10343
5
Jul 24 '11
גישה הוגבלה
144 - 2803
5
Jul 20 '11
גישה הוגבלה
2595 - 7299
5
Jul 19 '11
גישה הוגבלה
18 - 1213
5
Jul 14 '11
גישה הוגבלה
861 - 22730
5
Jul 13 '11
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Jul 11 '11
גישה הוגבלה
10 - 3174
5
Jun 23 '11
גישה הוגבלה
278 - 18077
5
Jun 11 '11
גישה הוגבלה
0 - 5448
5
May 30 '11
גישה הוגבלה
68 - 1173
5
Apr 25 '11
גישה הוגבלה
0 - 1546
5
Mar 25 '11
גישה הוגבלה
0 - 650
5
Mar 22 '11
גישה הוגבלה
1212 - 5505
5
Mar 22 '11
גישה הוגבלה
0 - 1250
5
Mar 22 '11
גישה הוגבלה
0 - 800
5
Mar 15 '11
גישה הוגבלה
139 - 2665
5
Feb 23 '11
גישה הוגבלה
237 - 2118
5
Feb 8 '11
גישה הוגבלה
4 - 6253
5
Feb 6 '11
גישה הוגבלה
0 - 455
5
Feb 4 '11
גישה הוגבלה
4 - 259
5
Jan 27 '11
גישה הוגבלה
175 - 3083
5
Dec 7 '10
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Nov 30 '10
גישה הוגבלה
48 - 517
5
Nov 30 '10
גישה הוגבלה
35 - 1809
5
Nov 23 '10
גישה הוגבלה
713 - 4766
5
Nov 21 '10
גישה הוגבלה
6 - 329
5
Nov 14 '10
גישה הוגבלה
1039 - 5882
5
Nov 12 '10
גישה הוגבלה
0 - 414
5
Nov 12 '10
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Nov 11 '10
גישה הוגבלה
1174 - 1048
5
Nov 4 '10
גישה הוגבלה
0 - 915
5
Nov 3 '10
גישה הוגבלה
47 - 6423
5
Oct 28 '10
גישה הוגבלה
0 - 610
5
Oct 17 '10
גישה הוגבלה
187 - 3588
5
Oct 17 '10
גישה הוגבלה
202 - 2899
5
Oct 16 '10
גישה הוגבלה
281 - 11304
5
Oct 10 '10
גישה הוגבלה
0 - 350
5
Oct 5 '10
גישה הוגבלה
0 - 450
5
Oct 1 '10
גישה הוגבלה
12 - 3908
5
Sep 27 '10
גישה הוגבלה
4 - 718
5
Sep 13 '10
גישה הוגבלה
0 - 400
5
Sep 7 '10
גישה הוגבלה
3370 - 14540
5
Aug 26 '10
גישה הוגבלה
868 - 24001
5
Aug 20 '10
גישה הוגבלה
101 - 8383
5
Aug 17 '10
גישה הוגבלה
0 - 353
5
Aug 17 '10
גישה הוגבלה
57 - 3634
5
Aug 6 '10
גישה הוגבלה
127 - 31870
5
Aug 2 '10
גישה הוגבלה
4 - 415
5
Jun 30 '10
גישה הוגבלה
32 - 1357
5
Jun 29 '10
גישה הוגבלה
6 - 931
5
May 21 '10
גישה הוגבלה
18 - 1366
5
May 14 '10
גישה הוגבלה
16 - 2176
5
Apr 26 '10
גישה הוגבלה
20 - 423
5
Apr 5 '10
גישה הוגבלה
4 - -4429
5
Feb 26 '10
גישה הוגבלה
18 - 644
5
Feb 24 '10
גישה הוגבלה
0 - 55
5
Feb 18 '10
גישה הוגבלה
321 - 3531
5
Feb 11 '10
גישה הוגבלה
108 - 6854
5
Feb 10 '10
גישה הוגבלה
164 - 2280
5
Feb 10 '10
גישה הוגבלה
20 - 5300
5
Feb 10 '10
גישה הוגבלה
0 - 189
5
Dec 11 '09
גישה הוגבלה
341 - 3268
5
Nov 25 '09
גישה הוגבלה
233 - 7458
5
Nov 25 '09
גישה הוגבלה
24 - 1338
5
Oct 21 '09
גישה הוגבלה
87 - 2576
5
Oct 17 '09
גישה הוגבלה
177 - 2837
5
Sep 25 '09
גישה הוגבלה
84 - 843
5
Sep 21 '09
גישה הוגבלה
0 - 6604
5
Sep 15 '09
גישה הוגבלה
0 - 50
5
Sep 5 '09
גישה הוגבלה
2241 - 8892
5
Aug 26 '09
גישה הוגבלה
13 - 553
5
Aug 26 '09
גישה הוגבלה
0 - 2055
5
Aug 26 '09
גישה הוגבלה
24 - 1625
5
Aug 26 '09
גישה הוגבלה
12 - 2953
5
Aug 26 '09
גישה הוגבלה
19 - 659
5
Aug 26 '09
גישה הוגבלה
0 - 372
5
Jul 21 '09
גישה הוגבלה
2223 - 3283
5
Jul 1 '09
גישה הוגבלה
1316 - 2248
5
May 29 '09
גישה הוגבלה
12 - 414
5
May 8 '09
גישה הוגבלה
395 - 3726
5
May 6 '09
גישה הוגבלה
3457 - 3641
5
Apr 20 '09
גישה הוגבלה
3438 - 12013
5
Mar 17 '09
גישה הוגבלה
8 - 1884
5
Mar 12 '09
גישה הוגבלה
0 - -50
5
Mar 11 '09
גישה הוגבלה
62 - 1173
5
Mar 6 '09
גישה הוגבלה
35 - 1439
5
Feb 12 '09
גישה הוגבלה
42 - 1105
5
Dec 11 '08
גישה הוגבלה
300 - 4856
5
Dec 1 '08
גישה הוגבלה
0 - 3233
5
Dec 1 '08
גישה הוגבלה
73 - 1703
5

שמות החברים ב- ProZ.com מוצגים בכחול.
עבור עם העכבר על שמות כדי לקבל מידע נוסף על המפרסמים.

כתב הסרת אחריות: ProZ.com אינו מאשר או מבטיח את הדיוק של פרסום כלשהו. צוות ProZ.com שומר לעצמו את הזכות (אך אינו נוטל על עצמו התחייבות כלשהי) להסיר או לערוך כל תוכן שמפורסם כאן. צוות ProZ.com אינו בוחן פריטים טרם פרסומם; אף מבקר לא עובד בזמן אמיתי. לפיכך הקוראים נכנסים על אחריותם.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

עברית

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • חיפוש מונח
  • עבודות
  • פורומים
  • Multiple search