המדריך הגלובלי של ProZ.com לשירותי תרגום
 The translation workplace
Ideas

Acitya Communications


Team information
Description:No description
Team language pairs (2):
  • מאינדונזית לאנגלית: $0.07
  • מאנגלית לאינדונזית: $0.07

Team leader
Jonathan Marpaung
Jonathan Marpaung
Translate, debate, initiate.

1 team member
TirzaReinata
TirzaReinata
אינדונזיה
BrowniZ: 300
מאינדונזית לאנגלית
מאנגלית לאינדונזיתTranslation teams
Cooperative groups of translators