ProZ.com frequently asked questions


פורומים

Main

 • 1 - מהם הפורומים של ProZ.com?

  הפורומים של ProZ.com הם אזור דיון פתוח עבור משתמשי ProZ.com המעוניינים לדון בנושאים המעניינים אותם ואת עמיתיהם בתבנית לא מובנית יחסית.


 • 2 - איזה סוג הודעות אפשר לשלוח לפורומים?

  הפורומים של ProZ.com נועדו לדיונים בנושאי תרגום, מתורגמנות, אתר ProZ.com או קהילת ProZ.com. הם אינם משמשים למטרות אחרות. ניתן לקרוא הגדרה מפורטת יותר של מטרות הפורומים בקישור זה.

  כלל הפורומים מספר 11 קובע שאין להשתמש בפורומים כדי לשלוח הודעות בנושאים להם מוקדשים אזורים משלהם באתר. במיוחד:

 • עזרה במונחים שייכת לאזור KudoZ
 • יש לשלוח הודעות על עבודות אלאזור הצעת העבודות
 • לשם החלפת סחורות ושירותים בין עמיתים יש לגשת לאזורהחילופים
 • משוב אודות ספקי עבודה יש לשלוח אל Blue Board אם יש עמידה בתנאים הקבועים בכללים המקבילים.
 • ניתן לשלוח משוב אודות מתרגמים עצמאיים בשדות WWA המתאימים בפרופילים שלהם.
 • שאלות או תלונות הנוגעות לשימוש לא הולם באתר או פעולות של מנהל תחום או מנהלת האתר יש לשלוחלמערכת התמיכה

  במקרה של ספק, יש לשלוח בקשת תמיכה או ליצור קשר עם מנהל תחום


 • 3 - מהם כללי הפורומים?

  כללי הפורומים נמצאים בקישורים מהפורומים השונים. על המשתמשים לקבל את הכללים כתנאי להשתתפות בפורומים.


 • 4 - What should I do if I consider that site rules are being violated in a forum?

  In this case you should refer the issue to the forum moderator or a member of site staff. At the bottom of each forum thread page you will see a little box with the name of the corresponding moderator(s) and a "Call to this topic" link:  When you click on this link, a small box will open to let you describe the rule(s) violation you perceived in the thread. This is a mandatory field. When you submit this information it will be included in a profile email to be submitted to the moderator.  You may contact site staff on the issue via support request, in the case of a forum which has no assigned moderator.


 • 5 - Why should discussion of administrative actions be carried out through the support system and not in forums?

  Moderating site forums is not an easy task. Sometimes, moderators may face a situation in a thread that they feel is not correct and that requires immediate action. Also, it may happen that, when deciding on the most appropriate actions to take in such threads, no other fellow moderator is around to check, leading the moderator to take honest and well-meant actions that they consider most appropriate.

  These actions, however, may prove to be incorrect when evaluated later, without the pressure, and this is why contacting site staff to request the re-evaluation of administrative actions taken by moderators is encouraged. Experience has demonstrated that discussing moderators' actions in the forums basically produces more ill feelings without solving the issues at hand.

  Reporting via the support system what may be considered improper actions by moderators allows site staff to look at the issue and provide a "second opinion" that tries to be calm and objective.


 • 6 - מי יכול להשתמש בפורומים?

  בהתאם לנגישותם, יש ארבעה סוגי פורומים:

 • פורומים פתוחים: כל משתמש רשום של ProZ.com יכול לשלוח הודעות וכל אחד, כולל מנועי חיפוש, יכול לקרוא את ההודעות
 • פורומים לחברים בלבד: נגישים רק לחברים באתר.
 • פורומים מוגבלים: נגישים רק למנהלי תחום.
 • פורומים פרטיים: לפורומים אלו יש "בעלים" והם נגישים רק למשתמשים באתר שכלולים ברשימת הגישה (כפי שהיא נקבעת על ידי בעלי הפורום)


 • 7 - האם הודעות הנשלחות לפורומים נבדקות?

  הודעות לפורומים מאת חברים ומשתמשים בעלי זהות מאומתת מופיעות באופן מיידי. * הודעות מאת כל אדם אחר נבדקות לפני פרסומן. רוב ההודעות זוכות לאישור תוך 12 שעות.

  * צוות ProZ.com עשוי לשנות או לחסום גישה למאפייני קשירת קשרים, העשויות להשפיע על חברים אחרים.


 • 8 - כיצד אוכל לשלוח הודעות לפורומים?

  כדי להתחיל שרשור חדש בפורום, עליך לבקר בעמוד הפורום ואז ללחוץ על קישור "שלח הודעה בנושא חדש", הנמצא הפינה השמאלית העליונה של המסך. קישור זה יוביל אותך לחלון הודעה חדשה שם עליך לכתוב שורת נושא מתאימה בשדה "נושא ההודעה:" (הוראות מספוקות באותו עמוד) ואת גוף ההודעה בשדה "גוף ההודעה: ".
  אם נושא שרשור המתוכנן הוא אחד מהנושאים החריגים המותרים המתוארים בהגדרת תחום ProZ.com עליך לסמן את תיבת הסימון "הודעה זאת אינה בנושא תרגום אלא בנושא שאינו קשור לעבודה".

  כדי לענות להודעה בשרשור קיים, עליך ללחוץ על לחצן "תשובה / הערה" כדי ליצור הודעה חדשה, או על לחצן "תשובה עם ציטוט" בתוך הודעה קודמת כדי לענות להודעה זו באופן מיוחד וכדי שהיא תופיע בתיבה מיוחדת בתוך תשובתך.


 • 9 - How do I select the forums I would like to see listed on the homepage?

  Go to your forum dashboard and click on the "Homepage forums" tab. There you can select the forums you would like to appear on the homepage.

  To see a brief introduction to the forum dashboard and its features, check out this video.


 • 10 - I have a question I would like to post to the forums. What is the best way to make sure I get an answer?

  Here are some tips to keep in mind when posting a question to the forums:

 • Do a forum search before posting. There are detailed discussions on the forums on many subjects and problems we all have to deal with on a daily basis as translators. Chances are, your problem has already been discussed several times and good solutions have already been suggested. To make a forum search, go to the Community tab; Forum search is the second item from top.

 • Choose the most relevant/appropriate forum to post. There are many forums on the site, under generalized tabs, and users who are not familiar with the forums sometimes post in one of the most visible forums. These are usually moved by moderators to more relevant forums, but sometimes moderators may miss them, too. Result: a thread that would normally draw a lot of attention from the frequent visitors and posters of a technical forum, might sit in a site-related forum for ages without getting a reply.

 • Always try to summarize your main point / request / problem in the title of your thread. Posters are expected to write detailed titles and post in the most appropriate forum. The more detailed your title, the more likely it is to draw the interest/help of those able to respond.


 • 11 - How can I include smilies in my forum post?

  Smilies are keyboard characters used to convey an emotion, such as a smile :) or a frown :( To see a list of smilies and how to make them, just visit the article Smilies & Other Basic Text Formats in Proz.com Forums: Quick Reference Guide.


 • 12 - What is BBCode and how can I use it in the forums?

  BBCode is a variation on the HTML tags you may already be familiar with. Basically, it allows you to add functionality or style to your message that would normally require HTML. You can use BBCode even if HTML is not enabled for the forum you are using. You may want to use BBCode as opposed to HTML, because there is less coding required and it is safer to use (incorrect coding syntax will not lead to as many problems).

  URL Hyperlinking

  You can create true hyperlinks using the [url] code. Just use the following format:
  [url=http://www.totalgeek.org]totalgeek.org[/url]

  In the example above, the BBCode automatically generates a hyperlink to the URL that is encased. It will also ensure that the link is opened in a new window when the user clicks on it. Note that the "http://" part of the URL is completely optional. The URL will hyperlink the text to whatever URL you provide after the equal sign. Also note that you should NOT use quotation marks inside the URL tag.

  Italics and bold face

  You can make italicized text or make text bold by encasing the applicable sections of your text with either the [b] [/b] or [i] [/i] tags.

  Hello, [b]James[/b]
  Hello, [i]Mary[/i]


  Bullets/lists

  You can make bulleted lists or ordered lists (by number or letter).

  Unordered, bulleted list:

  [list]
  [*] This is the first bulleted item.
  [*] This is the second bulleted item.
  [/list]

  This produces:

 • This is the first bulleted item.
 • This is the second bulleted item.

  Note that you must include a closing [/list] when you end each list.

  Making ordered lists is just as easy. Just add either [LIST=A] or [LIST=1]. Typing [List=A] will produce a list from A to Z. Using [List=1] will produce numbered lists.

  Here's an example:

  [list=A]
  [*] This is the first bulleted item.
  [*] This is the second bulleted item.
  [/list]

  This produces:

  1. This is the first bulleted item.
  2. This is the second bulleted item.

  Adding Images

  To add a image within your message, just encase the URL of the graphic image as shown in the following example (BBCode is in red).

  [img]http://www.totalgeek.org/images/tline.gif[/img]

  In the example above, the BBCode automatically makes the graphic visible in your message. Note: the "http://" part of the URL is required for the [img] code.

  Quoting Other Messages

  To reference something specific that someone has posted, just cut and paste the applicable verbiage and enclose it as shown below (BBCode is in red).

  [QUOTE]Ask not what your country can do for you....
  ask what you can do for your country.[/QUOTE]

  In the example above, the BBCode automatically blockquotes the text you reference.  Note:

 • You should not use both HTML and BBCode to do the same function.
 • BBCode is not case-sensitive (you could use [URL] or [url]).
 • Do not put spaces between the bracketed code and the text you are applying the code to.
 • End brackets must include a forward slash (e.g. [/url] )


 • 13 - איך אוכל לקבל הודעה על הודעה חדשה בפורום (מעקב פורום)?

  הודעה על הודעה חדשה בפורום זמינה לכל החברים הרשומים.


  מעקב אחרי פורומים
  כדי להפעיל מעקב של פורום שלם, השתמש באפשרויות המופיעות בעמודה השמאלית של עמוד הפורומים הראשי (קישור 'פורומים' בתפריט, לחץ כאן). יש שלוש אפשרויות לכל פורום:  בחירת 'שרשורים חדשים' תפעיל קבלת הודעה כאשר נושאים חדשים מופיעים בפורום. האפשרות 'כל ההודעות החדשות' תפעיל קבלת הודעה עבור נושאים חדשים והן עבור כל ההודעות החדשות. בחירת 'לא מופעל' תפסיק את הפעלת קבלת כל ההודעות לאותו פורום. כאשר סיימת לבחור את האפשרויות הרצויות, השתמש בלחצן 'מעקב' שבתחתית הדף כדי לשמור על בחירותיך.

  מעקב שרשורים בודדים
  כדי לעקוב אחר פשרשור בודד (למשל כאשר אינך עוקב אחר הפורום אליו הוא שייך), פשוט לחץ על קישור '[מעקב שרשור]' שבראש העמוד כאשר אתה צופה בשרשור. כאשר המעקב מופעל, הקישור ישתנה ל-'[הפסקת מעקב השרשור]', בו ניתן יהיה להשתמש מאוחר יותר להפסקת המעקב.

  האם אוכל לקבל את הטקסט המלא של ההודעות החדשות בהודעות המעקב?
  לא. בגלל מגבלות רוחב פס, רק מובאה של הטקסט כלולה בהודעת המעקב.


 • 14 - האם הפורומים הפרטיים נכללים במפתח מנועי החיפוש?

  אנו ממליצים לכל משתמשי האינטרנט להניח שכל מה שהם כותבים ברשת עשוי להיות נגיש לכל משתמשי האינטרנט לזמן בלתי מוגבל. עם זאת, אלא אם כן פסחנו על משהו, כדי שמנוע חיפוש יצור מפתח לתוכן שנשלח לפורום פרטי, יהיה עליו להיות רשום במערכת כחבר בקבוצה או לעקוף את תהליך האימות. לכן, אין זה סביר שתוכן שנשלח לפורומים פרטיים יופיע בחיפושים במנועי חיפוש.


 • 15 - כיצד נקבע אם שרשור פורום יופיע בדף הבית או לא?

  דף הבית הוא נכס חשוב לקהילת ProZ.com, שכן זמן ותשומת לב רבים של חברי האתר מוקדשים לו. כדי לספק את סביבת העבודה הטובה ביותר, יש לצוות ProZ.com סמכויות עריכה בכל הנוגע לתוכן דף הבית (כפי שמקובל בתחום ההוצאה לאור).

  בחירת הנושאים המופיעים בדף הבית מנוהלת באופן אוטומטי למחצה. על פי ההגדרות האוטומטיות, רוב השרשורים (תלוי בפורום) יכולים להופיע בדף הבית. אולם, כאשר חבר צוות ProZ.com נתקל בשרשור שהוא למשל נושא תמיכה אישי יותר מאשר נושא לדיון, הוא עשוי לבטל את אפשרות ההופעה בדף הבית. כמו כן, נושאים סגורים עשויים להפסיק להופיע בדף הבית.


 • 16 - What is the RSS feed for forums?

  RSS is an acronym for Really Simple Syndication, a family of Web formats used to publish frequently updated content such as news headlines or blog entries in a standardized format and that allows users to subscribe to it.

  A feed reader is client software or a Web application that is used to subscribe to and collect syndicated web content in a single location for easy viewing.

  You can subscribe to your favorite ProZ.com public forums in your RSS feed reader by clicking the orange button in the forum page to get started.

  You can subscribe using any news reader that you would like. If you encounter any encoding issues or have questions, comments or concerns, please contact site staff via a support request.


 • 17 - מדוע השתנתה שורת הנושא שלי?

  מנהלי פורומים ואנשי צוות ProZ.com עשויים לערוך שורות נושא שאינן מתארות באופן מספק תוכן הודעה. (עובדה זו מצוינת בטופסי יצירת הודעה ותשובה על הודעה, כמו גם בכללי הפורום).

  מדוע זה מתבצע? ראשית כל, שורות נושא מוצגות בעמוד הראשי של ProZ.com. שורות נושא מטעות או לא שלמות עשויות למנוע מאנשים למצוא באופן יעיל נושאים המעניינים אותם. שורות נושא הופכות גם לחלק מהסיכומים הנשלחים למשתמשים העוקבים אחר נושאים והן עוזרות באיתור שרשורים ישנים. מסיבות אלה, חשוב ששורות הנושא ינוסחו באופן המעביר, עד כמה שאפשר, את תוכנו של שרשור.

  דוגמאות לשורות נושא לא מתאימות:

  - KudoZ (בעיה: כללי מדי)
  על כל המתרגמים לקרוא (בעיה: לא מייצג את התוכן)

  דוגמאות לשורות נושא טובות:

  ביטוח שיפוי - האם אני זקוק לזה? איפה אפשר להשיג את זה?
  - מתרגם עצמאי חדש מחפש עצות בנוגע לתוכנות תרגום

  כתיבת שורות נושא טובות אינה תמיד משימה קלה, היו יצירתיים!


 • 18 - Why is the editing option disabled after the first 24 hours since the original forum post?

  This is aimed at preserving the original content of the discussion as much as possible and ensuring that the flow of the discussion works smoothly so that participants in the thread can reply to each other and quote posts whose content is unlikely to change in the future.


 • 19 - איני יכול למצוא את ההודעה שלי.

  אם אינך יכול למצוא הודעה ששלחת לפורום, ייתכן שזה בגלל שאינך חבר באתר ושזהותך לא אומתה ולכן על הודעותיך לעבור תהליך אישור לפני הופעתן.*

  יתכן גם שההודעה שלך לפורום הועברה מקטגוריה אחת לקטגוריה אחרת, מתאימה יותר. בדוק קטגוריות מתאימות כדי למצוא את השרשור.

  * צוות ProZ.com עשוי לשנות או לחסום גישה למאפייני קשירת קשרים, העשויים להשפיע על חברים אחרים.


 • 20 - האם באפשרותי לשלוח הודעה אודות סוכנות תרגום או מתרגם בעיתיים?

  בשום אופן לא. ה- Blue Board הוא המקום המתאים בו תוכל לחלוק את דעותך אודות לקוחות מסוימים.


 • 21 - מדוע איני יכול להשתמש בפורומים כדי להזהיר אחרים מפני סוכנות תרגום בעייתית?

  כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, ביקורת ציבורים נוטה לגרום לפיצוצים ולעתים קרובות מביאה לעשרות או גם מאות תגובות בדואר אלקטרוני או בטלפון ואפילו לפעולות משפטיות.

  בנוסף, עם אלפים רבים של משתמשים רשומים, ProZ.com הוא רגיש בהרבה מקבוצות דיון קיימות בנושאי תשלומים עם פחות מאלף חברים. מסיבה זאת, הודעה ביקורתית אחת ב-ProZ.com מחייבת לרוב התייחסות של מנהלים, מנהלי תחום ומשקיפים מהצד.

  לאחר התמודדות עם מספר ביקורות שכוונתן הייתה טובה, צוות ProZ.com הגיע למסקנה שפשוט בלתי אפשרי לנהל פורום ציבורי המאפשר ביקורות, מוצדקות ככל שיהיו. זו הסיבה בגללה יצרנו את Blue Board - כדי להיענות לצורכי אספקת מידע בצורה מובנית וקלה לניהול.

  האם ה-Blue Board הוא יעיל? כן. האם הוא כלי מושלם? לא - אך אנו גם איננו טוענים שהוא כזה. עם זאת, אנחנו משפרים אותו כל הזמן בקצב מעשי בהתחשב בקנה המידה של העסק שלנו.


 • 22 - Can I use the forums to denounce a scam?

  Yes, as long as your posts are in line with forum rule #8 . In other words, you can post the emails you received or describe the situation, but no names should be mentioned.

  The purpose of avoiding naming names in a case like this is to prevent possible issues with libel, since the names used in these cases are not always made-up and can be the names of actual, innocent, persons. In general the messages themselves are sufficient to warn other translators.


 • 23 - האם ניתן לדון בנושאים כספיים?

  כן, אבל רק באזור 'נושאים כספיים' של הפורומים.


 • 24 - מדוע אסור לקיים דיונים בנושאים פוליטיים או מעוררי מחלוקת?

  מקים האתר מקווה שבלי שום קשר למה שקורה בעולם ה"אמיתי", תמיד תהיה לנו באתר ProZ.com סביבה וירטואלית בה אנשים מתרבויות שונות ובעלי דעות שונות ומנוגדות יכולים לעבוד יחד.

  לכן, מדיניות האתר היתה מאז ומעולם להסיר *באופן מיידי* כל הודעה שאינה קשורה לשפה ואשר *יש לה כל סיכוי שהוא* לעורר מחלוקת. מנהלי האתר והפורומים התבקשו למלא אחר הנחיה זאת.

  מדיניות האתר תחול באופן עקבי על כל ההודעות מעוררות המחלוקת, ללא קשר לדעותיהם הפרטיות של מנהלי הפורומים. (באופן זה, כאשר נושא ננעל או מוסר, אין זה מצביע על נקודת מבטו האישית של האדם שנעל או הסיר את הנושא). יש לקחת בחשבון שמנהלי הפורומים אינם תמיד בתפקיד ולעתים יעברו שעות ואף ימים עד סגירתו של נושא.

  ישנם ערוצים אחרים ומתאימים יותר לפוליטיקה וערוצים אלה יעילים הרבה יותר מאשר אתר זה.


 • 25 - מה לגבי אסונות טבע, או אסונות אחרים שאינם פוליטיים כלל - האם אפשר לדון בהם בפורומים?

  כן. למרות שאינם נושאים לשוניים, דיונים בנושא אסונות טבע (למשל רעשי אדמה, שיטפונות, הוריקנים, סופות טייפון, גלי חום, גלי קור, נחשולי ענק, הרי געש, מפולות שלגים, שריפות, סחף בוץ ותופעות טבעיות אחרות שלא נוצרו כתוצאה מעימות) נחשבות למתאימות לקהילה זו המבוססת על שיתוף פעולה בין חבריה.

  כאשר מתרחש אסון, אנו מעודדים את החברים לכתוב הודעות הכוללות מידע אודות ארגון מתן סיוע על ידי ארגונים מוכרים ואמינים בתחומם. למשל, אם התרחש רעש אדמה במקום כלשהו בעולם, חבר פורום מספרד עשוי לשלוח מידע אודות אפשרויות להתנדב או לתרום כספים דרך ארגונים מכובדים בספרד.

  שימו לב לתנאים הבאים:
  - יש לסמן הודעות הנוגעות לאסונות טבע במילים "לא קשור לנושא הפורום".
  - הודעות הנשלחו תחת נושא אסון טבע וכוללות פרשנות פוליטית יוסרו ללא קשר לדיעות שהובעו.
  - הודעות המציעות ארגון פרטי של סיוע יוסרו ללא קשר לזהות השולח.


 • 26 - If a forum thread has been locked, does that mean the topic cannot be discussed ever again?

  When a forum thread has been locked, forum rule 6 helps to protect this action and allow a discussion to "cool down". Immediately posting with the intention of continuing the discussion in a locked thread is not allowed, but this does not mean that the topic itself cannot be discussed at a later point, provided it is in line with site rules.


 • 27 - What about freedom of speech? There should not be censorship in the forums.

  The forums are limited in scope and subject to rules. It is important to know that the site rules and scope have been in place for some time now, and they are there and enforced precisely in the interest of maintaining a positive, results-oriented workplace. The only way for this to happen is for those rules and the scope to be enforced consistently, and that is what moderators and site staff do.

  This said, it should be noted that, within the framework of site rules and the aim of those rules, not everyone is going to be able to say whatever they want at ProZ.com. Keeping a positive, results-oriented translation workplace means that posters will not be able to swear, or to talk politics, or make offensive remarks in the forums, for example. There are other places to do that. Everyone has valid opinions, views and statements; but it should not be assumed that ProZ.com can be used to advertise these.

  If you feel you have received rules enforcement action which was not rules-based, please report this to site staff through the support system, where the issue can be properly reviewed. The forums are not an appropriate channel for discussing individual rules enforcement issues.


 • 28 - My posts did not require vetting and now they do. What happened?

  When in doubt, submit a support request and site staff will be able to look into the issue.

  In some instances, a forum vetting requirement may be placed by site staff or moderators. A vetting requirement can be in relation to a rules violation, but this is not necessarily always the case. Rather, the vetting requirement is a safeguard which is used by site staff and moderators to help protect the positive, results-oriented environment of the forums. When it is deemed that this environment is being endangered, the vetting requirement may be used.


 • 29 - האם אפשר לבקש פורום פרטי לדיון/עבודה?

  חברים משלמים יכולים לבקש יצירת פורום פרטי, ולהזמין עמיתים להשתתף. כדי לעשות זאת, נא לשלוח בקשת תמיכה, המציינת את השם שתרצו לתת לפורום וכוללת את מספרי הפרופיל של כל המשתתפים שתרצו שייכללו בפורום עם פתיחתו.

  לתשומת לבך, גם פורומים פרטיים כפופים לכללי פורום האתר, אם כי במקרים מסויימים ייתכן שהכללים יפורשו בחופשיות יותר למטרת הפורום הפרטי. בעלי הפורום הפרטי אחראים להבהיר זאת עם כל המוזמנים להשתתף בפורום.


 • 30 - I have a survey I would like to publish. Can I post it in the forums?

  If you have a survey you would like to publish, and it is within ProZ.com site scope, please contact staff via the support system with the specifics for help. Note that not all surveys can be published.


 • 31 - I posted a topic in the wrong forum by mistake. What should I do?

  Since posting the same topic twice is not in line with forum rules, please submit a support request if you posted a topic in an incorrect forum so that support staff can move the topic to the correct forum. • Main - Top  Request help  Site documentation  The member services and support team
  Jared
  Lucia
  Alejandro
  Helen
  Yana
  Maria D
  Karen
  Enrique Manzo
  Evelio
  Julieta
  Mariano
  Hayjor Roca
  Andrea
  Rocio Tempore
  Rocio Palacios
  Ezequiel

  Your current localization setting

  עברית

  Select a language

  All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • חיפוש מונח
  • עבודות
  • פורומים
  • Multiple search