Translation glossary: SK abbreviations

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 1-50 of 110
Next »
ADAMaktivity dětí a mládeže
מסלובקית לאנגלית
AP NPRAkčný plán Národneho programu reforiem - Action Plan for the National Reform Programme
מסלובקית לאנגלית
ARKAnestéziologicko-resuscitačná klinika - Anaesthesia and Resuscitation Department
מסלובקית לאנגלית
ÚPDúzemnoplánovacia dokumentácia
מסלובקית לאנגלית
ÚPN VÚCÚzemný plán Veľkého územného celku
מסלובקית לאנגלית
ÚPSústavná pohotovostná služba
מסלובקית לאנגלית
ATBantibiotikum - antibiotic, ATB
מסלובקית לאנגלית
č.s.číslo stavby - building number
מסלובקית לאנגלית
ŠEVTŠtatistické a Evidenčné Vydavateľstvo Tlačív
מסלובקית לאנגלית
ĽKdľavá komora v diastole
מסלובקית לאנגלית
ŽoNFPŽiadosť prijímateľa o nenávratný finančný príspevok
מסלובקית לאנגלית
ĽPľavá predsieň - left atrium
מסלובקית לאנגלית
ĽPHBľavý predný hemiblok - left anterior hemiblock, LAH
מסלובקית לאנגלית
BABratislava
מסלובקית לאנגלית
BĽTRblok ľavého Tawarovho ramienka - left bundle branch block
מסלובקית לאנגלית
BILC, BILK [distinguished from Bil-T, total bilirubin]konjugovaný bilirubín - conjugated bilirubin
מסלובקית לאנגלית
BILKbilirubín konjugovaný - conjugated bilirubin
מסלובקית לאנגלית
BPNbronchopneumónia - bronchial pneumonia, bronchopneumonia
מסלובקית לאנגלית
BPTRblokáda pravého Tawarova raménka - right bundle branch block, RBBB
מסלובקית לאנגלית
CA [medical history]cestovateľská anamnéza, cestovná anamnéza - travel history
מסלובקית לאנגלית
CHOCHPchronická obštrukčná choroba pľúc - chronic obstructive pulmonary disease, COPD
מסלובקית לאנגלית
ChRT, CHRTchemorádioterapia, chemoradiotherapy
מסלובקית לאנגלית
CHSZchronické srdcové zlyhávanie - chronic cardiac insufficiency
מסלובקית לאנגלית
CHVCH (CHVO)chronická venózna choroba - chronic venous disease
מסלובקית לאנגלית
COZcentrálna ostrosť zraku, central visual acuity
מסלובקית לאנגלית
CPcenné papiere - securities
מסלובקית לאנגלית
CP (nemocnice)centrálny príjem - central admissions (department)
מסלובקית לאנגלית
CPOcentrálne prijímacie oddelenie, central admissions department
מסלובקית לאנגלית
CVKŽelezo – celková väzbová kapacita - total iron-binding capacity, TIBC
מסלובקית לאנגלית
DKMPdilatačná kardiomyopatia - dilated cardiomyopathy, DCM
מסלובקית לאנגלית
EDAEurópsky dvor audítorov - European Court of Auditors, ECA
מסלובקית לאנגלית
FAGfluoresceínová angiografia, fluorescein angiography
מסלובקית לאנגלית
FFfyziologické funkce - physiological functions
מסלובקית לאנגלית
FMODA, frekventná maloobjemová drenáž ascituFLVDA, frequent low-volume drainage of ascites
מסלובקית לאנגלית
FRfyziologický roztok, normal saline
מסלובקית לאנגלית
GFSgastrofibroskopia - gastric fiberscopy
מסלובקית לאנגלית
GP kl. PSGynekologicko-pôrodnická klinika Pôrodná sála
מסלובקית לאנגלית
hrubé črevo - large intestine
מסלובקית לאנגלית
HSLThospodársky súbor lesných typov, management set of forest types
מסלובקית לאנגלית
HTOhematologicko-transfúzne oddelenie - haematology and transfusion department
מסלובקית לאנגלית
HZLhypotekárny záložný list
מסלובקית לאנגלית
IL IMinferolaterálny infarkt myokardu - inferolateral myocardial infarction
מסלובקית לאנגלית
IOimplementačný orgán, implementing body
מסלובקית לאנגלית
IOMintegrované obslužné miesto - integrated service point
מסלובקית לאנגלית
IRAInterný radiaci akt
מסלובקית לאנגלית
ISUF, informačný systém účtovania fondovFAIS, funds accounting information system
מסלובקית לאנגלית
IZDInštitút zobrazovacej diagnostiky - Institute of Imaging Diagnostics
מסלובקית לאנגלית
JISjednotka intenzívnej starostlivosti - intensive care unit
מסלובקית לאנגלית
JPRLjednotka priestorového rozdelenia lesa
מסלובקית לאנגלית
KAIMKlinika anestéziologie a intenzívnej medicíny - Department of Anaesthesia and Intensive Care Medicine
מסלובקית לאנגלית
Next »

Your current localization setting

עברית

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • חיפוש מונח
  • עבודות
  • פורומים
  • Multiple search