Browse links of חלל האוויר / תעופה / החלל החיצון glossaries

Discover or contribute links to translation glossaries about and חלל האוויר / תעופה / החלל החיצון terms.

View all | 1-25 of 50 results

Next »

NDT Glossary

NDT Education Resource Center, Brian Larson, Editor, 2001-2011, The Collaboration for NDT Education, Iowa State University, www.ndt-ed.org. | http://www.ndt-ed.org/GeneralResour...

Non Destructive Testing English only but extensive. from "A-Scan Display" to "Young's Modulus"

Languages
אנגלית (Monolingual)

glossaire technique Français – Anglais Termes techniques généraux et de l'aéronautique

Languages
צרפתית
אנגלית

Aviation civile

STAC - Service Techinique de l'Aviation Civile | http://www.stac.aviation-civile.gou...

Tlossaire technique du domaine de l'aviation civile rédigé par le Service Technique de l'Aviation Civile, rattaché à la Direction du contrôle de la sécurité (DCS), qui est chargé des questions techniques aéroportuaires et aéronautiques sur tout le territoire national, en métropole et outre mer.

Languages
אנגלית
צרפתית

glossaire en français - anglais- allemand (mais aussi : anglais - français - allemand ou : allemand - français - anglais ) relatif aux composants mécaniques et électromécaniques traitant ces domaines: Moteurs, moto-réducteur, variateur Transmission mécanique Guidage, positionnement, roulement Pompe, compresseur Composant hydraulique Comp... View more

Languages
אנגלית
צרפתית
גרמנית
אנגלית
צרפתית
גרמנית

Kurzer Glossar (ca. 1900 Einträge) Deutsch - Englisch Flugsicherung

Languages
גרמנית
אנגלית

Aerial Photography is a multi-discipline profession that requires knowledge of not only Photography but also Aircraft, Flying, Navigation, and so on. This glossary is presented to give the viewer a greater understanding of some of the terms used in the seemingly simple activity of snapping a great photo whilst hanging out of an aeroplane or heli... View more

Languages
אנגלית (Monolingual)

AIR TRANSPORT ACRONYMS GLOSSARY

Languages
צרפתית (Monolingual)

Aviation Glossary that gives the chance to check all the terms letter by letter or even research in Italian, English or just by acronym.

Languages
אנגלית
איטלקית
אנגלית
איטלקית

lexique Fr-En de l'aviation civile sur.... l'aviation civile ^^ complet et les pages sont rapides à charger

Languages
צרפתית
אנגלית

Glosario aeronáutico

Red Radio de Emergencia - R E M E R. Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Ministerio del Interior (España) | http://www.proteccioncivil.org/vade...

Términos aeronáuticos con definiciones. También contiene siglas.

Languages
ספרדית (Monolingual)

glosar de termeni aviatici

Languages
רומנית (Monolingual)

Deutsch Englisches Wörterbuch mit Begriffen aus Bauwesen, Bergbau, Biologie, Chemie, Elektrotechnik, Energiewirtschaft, Erdgas, Geothermie, Kerntechnik Kfz-Technik, Kraftwerkstechnik, Luft- und Raumfahrt, Mathematik, Medizin, Physik, Recht, Solartechnik Strömungstechnik, Technik, Umwelt, Verfahrenstechnik, Verkehr, Werkstoffe, Wirtschaft

Languages
אנגלית
גרמנית
אנגלית
גרמנית

Glossary of Hydrofoil Terms. The term Hydrofoil has been translated into several languages (but only that word). Other than that it is a monolingual English resource.

Languages
אנגלית (Monolingual)

This glossary originates from Dassault Aviation, one of the major players in the global aviation industry.

Languages
אנגלית
צרפתית
אנגלית
צרפתית

Glossary of terms pertaining to Aviation Law in Arabic and French. Downloadable WORD file.

Languages
צרפתית
ערבית

Pour traduire facilement tous les termes aéronautiques en français et en anglais.

Languages
אנגלית
צרפתית
אנגלית
צרפתית

Das vorliegende Glossar ist zur kostenlosen Verbreitung freigegeben. Copyright-Hinweis und Einleitung sind dabei jedoch beizubehalten. Es erhebt keinesfalls den Anspruch, vollständig oder unfehlbar zu sein und enthält Ausdrücke, welche die Verfasser in Gesprächen über das Segelfliegen nützlich erschienen. Anregungen, Ergänzungsvorschläge und Merk... View more

Languages
אנגלית
צרפתית
גרמנית
אנגלית
צרפתית
גרמנית

Ja >En Glossary of Aerospace technology (explanation in Japanese)

Languages
יפנית
אנגלית

The NASA Thesaurus contains the authorized subject terms by which the documents in the NASA Aeronautics and Space Database are indexed and retrieved. The scope of this controlled vocabulary includes not only aerospace engineering, but all supporting areas of engineering and physics, the natural space sciences (astronomy, astrophysics, and planetary... View more

Languages
אנגלית (Monolingual)

This dictionary/glossary has not been developed as a definative work but as a useful reference book for engineering students to search when looking for the meaning of a word/phrase. It has been compiled from a number of existing glossaries together with a number of local additions.

Presented as a downloadable PDF file.

Languages
אנגלית (Monolingual)

Aerial Photography is a multi-discipline profession that requires knowledge of not only Photography but also Aircraft, Flying, Navigation, and so on.

This glossary is presented to give the viewer a greater understanding of some of the terms used in the seemingly simple activity of snapping a great photo whilst hanging out of an aeroplane... View more

Languages
אנגלית (Monolingual)

NASA Dictionary that explains the vast majority of the technical terms used in Astrophysics-related documents.

Languages
אנגלית (Monolingual)

English to Italian basic glossary on Air Traffic Control and Slot allocations. Definitions Italian

Languages
אנגלית
איטלקית

Glossary of aeronautical terms. Click on "English" (upper left corner) to see the English definition of each term and the equivalent in French (if it exists). Click on "French" for a definition in French and the equivalent in English.

Languages
אנגלית
צרפתית
אנגלית
צרפתית

Did you ever wonder what those strange conglomerations of letters you read in an article about NASA and space exploration meant? Here's your chance to find out what those NASA acronyms stand for. About Space and Astronomy presents the Guide to NASA Acronyms and their meanings. Aeroassist Flight Experiment to Air Force Regulation - Astronaut Memoria... View more

Languages
אנגלית (Monolingual)

Dictionnaire Français - anglais - allemand des principaux termes aéronautiques

Languages
אנגלית
צרפתית
גרמנית
אנגלית
צרפתית
גרמנית

This dictionary was assembled for the "Un puente a los cielos" program and was based on a dictionary given to us by Heinz Andernach, a faculty member in the University of Guanajuato Astronomy department. That included words from an IAU dictionary and words Dr. Andernaz had collected. We added words, mixed case and diacritical marks. Spanish has m... View more

Languages
אנגלית
ספרדית
אנגלית
ספרדית

Glosario Aeron�utico

Direcci�n General de Aeron�utica Civil DGAC (Chile) | http://www.dgac.cl/dgac/glosario_a....

Glosario de aviación civil, aeronáutica, meteorología

Languages
ספרדית (Monolingual)

This is an A to Z reference of aircraft terminology and more. Any article that appears on this front page will always be available via this on-line glossary. This will become your interactive reference of the future.

Languages
אנגלית (Monolingual)

Glosario bilingüe de terminología aeronáutica, con más de 2500 entradas.

Languages
אנגלית
ספרדית

Diccionario Técnico Aeronáutico de ALA. Aquí encontrará la traducción de los términos más utilizados en aviación y ramas afines.

Languages
אנגלית
ספרדית
אנגלית
ספרדית

Aviation glossary

Languages
אנגלית (Monolingual)

MilTerms.com was designed to provide individuals with a complete and accurate resource for researching the acronyms and terminology of the United States Armed Forces. With 23580 words in its database, MilTerms.com offers visitors access to an extremely large and detailed collection of military terminology. New words, phrases, and acronyms are being... View more

Languages
אנגלית (Monolingual)

1-19 arası sayfalar uluslararası akronimleri içeriyor (İngilizce açılımları ve Türkçe çevirileriyle); 19. sayfadan itibaren Türkçe mono havaalanı terimleri ve açıklamaları var, ancak bazı terimlerin İngilizceleri de verilmiş. Bunları göz önünde bulundurunca, benzerleri gibi bu da çok iyi düzenlenmiş bir sözlük değil, ancak bilgilendirme açısından k... View more

Languages
אנגלית
טורקית
טורקית
Next »

Your current localization setting

עברית

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • חיפוש מונח
  • עבודות
  • פורומים
  • Multiple search