Browse links of סלנג glossaries

Discover or contribute links to translation glossaries about and סלנג terms.

View all | 1-25 of 42 results

Next »

Тут у нас расположился небольшой англо-русский словарик, ибо большинство геймерских терминов в силу обстоятельств и уровня интеллекта игроков есть ни что иное как транслит с английского.

Languages
אנגלית
רוסית

Forex Trading Terms (Categorized): Abvreviations & Accronyms, Economic Indicators, Forex Market Terms, Forex People, Forex Slang Terms, Forex Technical Analysis, Forex Trading Strategies, General Financial Terms, Generic Accounting Term, Historical Terms, Influential People and Organizations, Institutions and Organizations, Insurance Terms, Interna... View more

Languages
אנגלית (Monolingual)

A very good Polish into English slang dictionary. Słownik polskiego slangu z definicjami także po angielsku.

Languages
פולנית
אנגלית

Výrazy z oboru hornictví, strojnictví, hutnictví a přidružených oborů k důlním závodům vyšlo jako součást knihy "Úvod do hornictví" vydal Melantrich roku 1944

Languages
צ׳כית
גרמנית

Zvláštní výrazy užívané v různých dobách při těžbě a zpracování nerostů

Languages
צ׳כית (Monolingual)

SlangSite.com is a dictionary of slang, webspeak, made up words, and colloquialisms.

Languages
אנגלית (Monolingual)

The ultimate resource for looking up hip-hop slang

Languages
אנגלית (Monolingual)

Woordenlijst Jiddisch en Bargoens en plat Amsterdams

Languages
Many languages

Japanese Sex Slang

Gerard de Nerval, Robinson Mason, Katu.U, digitboy, and Joe | http://www.asstr.org/~cobalt_jade/I...

Explicit content: A glossary of Japanese Sex Slang, often encountered in Hentai.

Languages
אנגלית
יפנית

Formulaire de recherche du dictionnaire argot français. Plus de 18 000 mots d'argot et d'expressions argotiques.

Languages
צרפתית (Monolingual)

Dictionary of British<>American English slang.

  • Disciplines:
  • All
Languages
אנגלית (Monolingual)

Short glossary listing words that are commonly used in Indonesians' daily lives

Languages
אינדונזית
אנגלית

Woxikon, das Online Wörterbuch und Lexikon. Übersetzung und Synonyme von Wörtern, Wortgruppen und kurzen Sätzen. Wort Übersetzung in die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, sowie andere Sprachen für einzelne Wörter. Neben dem Wörterbuch hat Woxikon auch zahlreiche andere Tools und hilfreiche Dienste erstellt.

Languages
אנגלית
צרפתית
גרמנית
איטלקית
ספרדית
אנגלית
צרפתית
גרמנית
איטלקית
ספרדית

English Idioms Sayings and Slang

Languages
אנגלית (Monolingual)

Definitions of the rap slang; enriched with cross-links. Explanations include some cultural background. Search possible by subcategories nouns, verbs, adjectives, interjections or geography.

Languages
אנגלית (Monolingual)

"Dieses bescheidene Wörterbuch soll allen jungen Rekruten helfen, sich schneller im Begriffswirrwar der Bundeswehr zurechtzufinden. Aber auch den daheim gebliebenen Frauen soll es eine Hilfe sein, am Wochenende den Erzählungen ihrer Freunde folgen zu können..."

Languages
גרמנית (Monolingual)

Informazioni, terminologia e cultura del carcere

detenute, detenuti e operatori volontari delle carceri di Padova e Venezia | http://www.ristretti.it

Tutti i moduli per richiedere i benefici e le misure alternative; I benefici e le misure alternative alla detenzione; Leggi e normative che interessano il sistema carcerario; Gli operatori del carcere e le loro funzioni; Glossario di diritto penale; Glossario di diritto penitenziario; La magistratura e l'assistenza sociale; Il gergo burocratico del... View more

Languages
איטלקית (Monolingual)

Funny Indonesian slang abbreviations

Languages
אינדונזית (Monolingual)

Slang, profanities, insults and vulgarisms from all the world. The Alternative Dictionaries are a collection of various forms of "bad language" from many languages. At the moment, there are 2743 entries in 162 dictionaries. This is a collaborative project with contributions from a lot of people.

Also, a 131-page book containing all d... View more

Languages
Many languages
Languages
אנגלית
צרפתית
גרמנית
איטלקית
ספרדית
אנגלית
צרפתית
גרמנית
איטלקית
ספרדית

Lors de leurs séjours au Brésil, les français (du moins ceux qui considèrent qu'il n'est pas superflu d'apprendre une langue étrangère) sont frappés par la cocasserie de certaines images linguistiques propres à l'usage du portugais dans ce contexte de syncrétisme culturel. Ceux qui ont voyagé au Québec ou en Afrique francophone ont d'ailleurs pu êt... View more

Languages
פורטוגזית
צרפתית

Tout l'argot des banlieues (1236 mots, 150 expressions)

Aujourd'hui la zone, pour beaucoup, est synonyme de ghetto, de violence, de jeunesse inculte et agressive, de rap et d'immigration. Au travers de son langage emprunté à l'argot classique, au verlan et diverses dialectes (européens, africains, antillais,…) la zone tente de s'inventer... View more

Languages
צרפתית (Monolingual)

Пояснення традиційних закарпатських термінів для незакарпатців.

Languages
רוסית
אוקראינית
אוקראינית

Persian slang and slurs as part of the Alternative Dictionaries Project.

This dictionary consists of contributions made by voluntary Internet users. The entries are not guaranteed to be accurate. No responsibility is taken for the content. Although the entries may describe terms that are racist, sexist, blasphemous or derogatory in other wa... View more

Languages
אנגלית
פרסית
פרסית
אנגלית
פרסית
פרסית

German-Austrian dictionary, searchable, new contributions are welcome. Includes a discussion forum, information on the linguistic distribution of terms, and text examples illustrating various Austrian dialects.

Languages
גרמנית (Monolingual)

The American Slang Dictionary

Languages
אנגלית
רוסית

MilTerms.com was designed to provide individuals with a complete and accurate resource for researching the acronyms and terminology of the United States Armed Forces. With 23580 words in its database, MilTerms.com offers visitors access to an extremely large and detailed collection of military terminology. New words, phrases, and acronyms are being... View more

Languages
אנגלית (Monolingual)

glossaire de termes québécois (joual) avec leur équivalent en français courant

Languages
צרפתית (Monolingual)

Tout l'argot des banlieues

Languages
צרפתית (Monolingual)

Double-Tongued Word Wrester records undocumented or under-documented words from the fringes of English. It focuses upon slang, jargon, and other niche categories which include new, foreign, hybrid, archaic, obsolete, and rare words. Special attention is paid to the lending and borrowing of words between the various Englishes and other languages, ev... View more

Languages
אנגלית (Monolingual)

Slangopedia" è il vocabolario on-line dei linguaggi giovanili: la prima "enciclopedia dello slang", appunto, nata da un'inchiesta del 1998 dell'Espresso. "Slangopedia" is a slang dictionary.

Languages
איטלקית (Monolingual)

Brazilian slang, divided into categories.

Languages
פורטוגזית (Monolingual)

argot

Languages
צרפתית (Monolingual)

A monster online dictionary of the rich colourful language we call slang... all from a British perspective, with new slang added every month. If you are unable to immediately find the term you are looking for, try the slang search. A short essay giving an outline of the parameters of this site and brief information on slang can be accessed on the i... View more

  • Disciplines:
  • All
Languages
אנגלית (Monolingual)

Tekdilli Türkçe kadın argosu sözlüğü; çok kapsamlı ve güncel.

!!Dikkat!! *Ağır* argo ve açık saçık sözler içermektedir. İnciniyorsanız tıklamayın.

Languages
טורקית (Monolingual)

Vietnam Veteran's Terminology and Slang

Languages
אנגלית (Monolingual)
Next »

Your current localization setting

עברית

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • חיפוש מונח
  • עבודות
  • פורומים
  • Multiple search